Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.07 - 01.08.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.07 - 01.08.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.07 - 01.08.2016

Jest 1 sierpnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

PIT: Szkolenie pracowników tymczasowych należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 roku (sygn. I SA/Gd 560/16), wartość świadczeń w postaci szkoleń koniecznych do zdobycia niezbędnych kwalifikacji związanych z wykonywaną na danym stanowisku pracą finansowanych przez spółkę stanowi dla ich uczestników nieodpłatne świadczenie, które należy pracownikom tymczasowym zaliczyć do przychodów z innych źródeł. W uzasadnieniu sąd wskazał bowiem, iż w art. 21 ust. 1a ustawy PIT ustawodawca zastrzegł, że do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. Ustawodawca nie wspomina natomiast w tej regulacji o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy PIT. W związku z powyższym, po stronie spółki wystąpi w tej sytuacji obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

VAT: Nowa deklaracja VAT-14 od 1 sierpnia

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad deklarowania i zapłaty VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Zgodnie z nowymi przepisami, deklaracja VAT-14 składana ma być do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Cło i akcyza: Nowelizacja ustawy dotycząca prawa celnego podpisana przez Prezydenta

W dniu 26 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą prawo celne. Podstawowym celem dla omawianej zmiany jest dokonanie w polskim porządku prawnym zmian służących stosowaniu unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonujących jego przepisy.
Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie zasady mówiącej, że wszystkie transakcje celne i handlowe powinny być przeprowadzane elektronicznie. Zmiany wprowadza ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

CIT: Obniżenie stawki podatku CIT dla małych firm

W dniu 22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja zakłada obniżenia stawki CIT z 19 do 15 proc. dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.
Od 1 stycznia 2017 r. niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność pod pewnymi warunkami. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.
 

Pozostałe zagadnienia: Wizerunek nie stanowi utworu w rozumieniu prawa autorskiego

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA z dnia 26 lipca br. (sygn. akt II FSK 795-804/16), wskazał, że do wynagrodzenia z tytułu udostępnienia swojego wizerunku w reklamach, akcjach marketingowych i promocyjnych nie stosuje się preferencyjnych 50-proc. kosztów autorskich. Spór dotyczył jednego z klubów sportowych któremu fiskus zarzucił naruszenie obowiązków płatnika. Chodziło o zaliczki na PIT od umów m.in. z zawodnikami i trenerami, na podstawie których, za wynagrodzeniem, osoby te udzieliły prawa do wykorzystania ich wizerunku. Dotyczyło to zdjęć, materiałów reklamowych oraz filmów z udziałem zawodników. W ocenie fiskusa sporne umowy należało zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście z 20-proc. kosztami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij