Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.08 - 22.08.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.08 - 22.08.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 16.08 - 22.08.2016

Jest 22 sierpnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Ceny transferowe: Wzrost skuteczności kontroli skarbowych w I połowie 2016 r.

Jak podaje wiceminister finansów Wiesław Jasiński, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w I półroczu 2016 r. wzrosła liczba kontroli w zakresie cen transferowych. Kontrolerzy wydali decyzje na łączną kwotę ponad 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 36,6% w stosunku do ubiegłego roku. Jest to wynik zmiany strategii organów kontroli skarbowych, która zakładała m.in. wzrost koncentracji organów kontroli na cenach transferowych, rozszerzenie kontrolowanego okresu, wzrost liczby kontrolujących oraz jakości kontroli. Największe prawdopodobieństwo kontroli podatkowej istnieje w przypadku podmiotów wykazujących straty lub charakteryzujące się wysokim poziomem zadłużenia.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wzrost skuteczności kontroli skarbowych w I połowie 2016 r.  

PIT: Zasady ustalenia źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw udziałowych w spółce osobowej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. (sygn. I SA/Sz 493/16), należności otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy PIT. Sąd wskazał, że w omawianej sytuacji, w której podatnik deklarował, że zamierza zbyć ogół przysługujących mu praw udziałowych w spółce osobowej jawnej lub komandytowej, takie zbycie udziału kapitałowego uwarunkowane jest charakterem spółki i ten ogół praw i obowiązków wspólnika stanowi konglomerat uprawnień i obowiązków o charakterze majątkowo-korporacyjnym. W związku z tym źródłem prawidłowego rozstrzygnięcia jest art. 18 ustawy PIT.

CIT: Kolejne ulgi podatkowe dla firm prowadzących działalność innowacyjną

W dniu 16 sierpnia 2016 r. rząd przyjął projekt dotyczący ulg dla innowacyjnych firm wprowadzający zmiany m.in. w zakresie zniesienia na stałe opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz rozszerzenia listy kosztów podlegających odpisowi, tj. możliwość odpisywania kosztów uzyskania patentów oraz podniesienie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych, które ponoszone są w związku z badaniami i rozwojem (B+R). Co więcej okres, w którym firma może odliczyć koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową ulegnie wydłużeniu z 3 do 6 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2017 r.

JPK: Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację do wysyłania plików JPK

22 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację kliencką do wysyłania plików JPK VAT wraz z instrukcją jej użytkownika oraz przykładowym plikiem. Zadaniem aplikacji jest przetworzenie danych firmowych do pliku JPK i wysłanie ich do resortu finansów. Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli obowiązku przekazywania fiskusowi danych finansowych drogą elektroniczną w ustalonym standardzie weszły w życie w lipcu br. Początkowo objęły największe podmioty. Termin na przesłanie pliku jest zgodny z przepisami ustawy o VAT dot. deklaracji, co oznacza, że dane za lipiec powinny zostać dostarczone do Ministerstwa Finansów do 25 sierpnia.

Ochrona interesów podatnika: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – komunikat Ministerstwa Finansów

15 lipca 2016 r. do polskiego systemu prawnego weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ministerstwo Finansów wydało komunikat informujący o podjętych działania związanych z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania. Można w nim przeczytać, że „priorytetem Ministerstwa Finansów jest ograniczenie tego zjawiska poprzez zwalczanie sztucznych czynności/schematów wykorzystywanych przede wszystkim przez korporacje międzynarodowe oraz aktywne ograniczenie nadużyć w ramach stosowania cen transferowych”. Resort poinformował również, że dokonano reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego (SP) poprzez połączenie w nim zadań, które dotychczas były rozproszone w trzech innych departamentach. Wzmocniony Departament SP, jako centrum kompetencyjne, będzie obsługiwał Ministra Finansów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i porozumień w dotyczących ustalania cen transferowych, a także będzie wspomagał administrację podatkową w zakresie jednolitości stosowania prawa podatkowego.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij