Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.08 - 08.08.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.08 - 08.08.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.08 - 08.08.2016

Jest 8 sierpnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Pozostałe zagadnienia: Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat struktury JPK

W dniu 28 lipca 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło trzecią część odpowiedzi dotyczących struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz opublikowało komunikat zgodnie z którym obowiązek przesyłania faktur VAT w formacie JPK nie dotyczy faktur zakupu. W odpowiedziach potwierdzono m.in. że korekta deklaracji VAT będzie powodowała obowiązek korekty przekazanej organowi struktury Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz, iż w przypadku braku działalności opodatkowanej nie ma obowiązku przesyłania struktury Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. Potwierdzono także, że Organ podatkowy może zwrócić się za zgodą podatnika do banku, w celu otrzymania wyciągów bankowych w formie JPK.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Jednolity Plik Kontrolny – kolejne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat struktury JPK
 

Ochrona interesów podatnika: Plany utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy ustanawiający Krajową Administrację Skarbową (dalej: ”KAS”) w miejsce obecnie funkcjonującej administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. KAS będzie stanowić wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika oraz przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Wejście w życie powyższej ustawy planowane jest na 2017 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 

CIT: Będą nowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Odpowiadając na interpelację nr 4497 jednego z posłów w sprawie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, Wiceminister Finansów wskazał, że Polska pracuje nad podpisaniem międzynarodowej konwencji (ma być gotowa do podpisania pod koniec 2016 r.), która wdroży do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rezultaty tzw. projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Pozwoli ona na całościową reformę systemu podatkowego, której założenie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Niezależnie od powyższego, negocjowane są porozumienia podatkowe z Brazylią (Polska nie miała do tej pory umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym państwem), a także nowelizacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Francją, Tajlandią i Rosją. Następnie planowane są nowelizacje porozumień z Filipinami, Hiszpanią, Marokiem i Kuwejtem.
 

PIT: Podatnicy rozliczający się liniowo pozbawieni prawa do ulgi na nowe technologie

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r. NSA (sygn. akt II FSK 2117/14) stwierdził, że literalne brzmienie art. 26 ust. 1 oraz art. 26c Ustawy o PIT wskazuje, że z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii mogą korzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Z kolei podatnicy, którzy wybrali rozliczenie liniowe zostali przez ustawodawcę wyłączeni z kręgu podmiotów uprawnionych do stosowania powyższej ulgi. Zdaniem Sądu, w analizowanej sytuacji nie występuje luka prawna, a zatem nie ma podstaw, aby podatnikom rozliczającym się liniowo przyznawać prawo do ulgi w drodze analogii prawnej.

Ulgi i dotacje: Dotacje dla centrów badawczo rozwojowych od września br.

Od września 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o dotacje na wsparcie budowy lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych w ramach programów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje m.in. w aparaturę, sprzęt, materiały i produkty związane z realizacją projektu, a także na nabycie wiedzy technicznej oraz usług doradztwa. Intensywność wsparcia wynosi do 70 proc. w ramach POIR oraz do 80 proc. w ramach RPO.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Dotacje na wsparcie budowy lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij