JPK – kolejne odpowiedzi MF na temat struktury JPK | KPMG | PL

Jednolity Plik Kontrolny – kolejne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat struktury JPK

JPK – kolejne odpowiedzi MF na temat struktury JPK

W dniu 28 lipca, Ministerstwo Finansów opublikowało trzecią część odpowiedzi dot. JPK. Ponadto Ministerstwo zamieściło komunikat, zgodnie z którym obowiązek przesyłania faktur VAT w formacie JPK dotyczy jedynie faktur sprzedaży. W konsekwencji nie ma obowiązku przesyłania faktur dokumentujących zakupy w formacie JPK. Powyższy komunikat jak rozumiemy odnosi się do Struktury 5 - Faktury VAT.

Kontakt

Powiązane treści

Jednolity Plik Kontrolny – kolejne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat struktury JPK

Odpowiedzi Ministerstwa dostępne są pod tym adresem.

Jednocześnie Ministerstwo poinformowało o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą rozbudowana zostanie Struktura 4 - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT o pole NIP nabywcy. Zgodnie z komunikatem przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Poniżej pragniemy przedstawić najważniejsze wnioski wynikające z opublikowanych w dniu wczorajszym odpowiedzi Ministerstwa.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że wyjaśnienia te nie mają charakteru prawotwórczego, ale stanowią wskazówkę interpretacyjną w zakresie JPK.

Raportowanie wybranych struktur dla spółek zagranicznych

Podmioty zarejestrowane w Polsce wyłącznie dla celów podatku VAT będą obowiązane do przekazywania organom podatkowym wyłącznie struktur - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz Faktury VAT.

Korekta deklaracji VAT spowoduje obowiązek korekty JPK

Korekta deklaracji VAT będzie powodowała obowiązek korekty przekazanej Struktury JPK - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. Jednocześnie zmiany w deklaracji niewpływające na wysokość rozliczeń podatku VAT (np. błędna nazwa kontrahenta) nie będą powodować obowiązku złożenia korekty JPK.

Raportowanie w podatkowych grupach kapitałowych

W przypadku podmiotów tworzących podatkową grupę kapitałową, struktury JPK nie dotyczą całej PGK - każda ze spółek PGK stanowi odrębny podmiot obowiązany do przekazywania struktur JPK. Jednocześnie limity określające moment powstania obowiązków związanych z raportowaniem w formie JPK określa się odrębnie dla każdej ze spółek PGK.

Wyjaśnienia dla pola Sprzedaż opodatkowana 0 proc.

W Strukturze 4 - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w polu „Sprzedaż opodatkowana 0 proc.” należy ująć jedynie obrót krajowy opodatkowany wg stawki 0 proc.

Struktura 4 – brak obowiązku raportowania oraz uproszczenie

Dodatkowo, w przypadku braku działalności opodatkowanej nie ma obowiązku składania Struktury 4. W sytuacji braku sprzedaży lub zakupu w danym miesiącu, Ministerstwo wskazuje, iż Strukturę należy wypełnić jednym wierszem o wartości zerowej. Pragniemy jednak wskazać, iż Struktura 4 dopuszcza w tym przypadku brak wierszy, nie trzeba tworzyć wiersza zerowego.

Dane z faktury zakupowej przy imporcie usług

W przypadku importu usług, dla którego podatnikiem VAT jest nabywca, w Strukturze 4 - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT po stronie sprzedażowej należy wykazać fakturę zakupową z danymi zagranicznego kontrahenta.

Korekta z tytułu ulgi na złe długi nie powinna być wykazywana zbiorczo

Korekta podatku VAT naliczonego z tyt. ulgi na złe długi wykazywana w strukturze Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT odnosi się do poszczególnych dokumentów (faktur), w związku z czym pozycja ta nie powinna być wykazywana zbiorczo.
 

Banki zaraportują wyciągi w formie JPK na żądanie organu

Po raz kolejny potwierdzono także, że organ podatkowy będzie mógł zwrócić się za zgodą podatnika do banku, w celu otrzymania wyciągów bankowych w formie JPK.

Struktura 4 musi odzwierciedlać dane z deklaracji

W odpowiedzi na pytanie dotyczące raportowania struktury VAT co miesiąc, niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna, Ministerstwo odpowiada, że rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT. Powyższe pozwala przypuszczać, iż istnieje możliwości składania pustych JPK, za pierwsze dwa miesiące w przypadku deklaracji kwartalnych.

Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji, tego czy Państwa spółka w swoich systemach informatycznych posiada komplet niezbędnych danych, co umożliwi generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Warto podjąć też pracę nad weryfikacją możliwości pobierania tych danych z systemów oraz nad samym generowaniem JPK.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej, jak i usług informatyczno-technicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, to bardzo prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij