Dotacje na wsparcie projektów związanych B+R | KPMG | PL

Dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Dotacje na wsparcie projektów związanych B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach tzw. szybkiej ścieżki (Poddziałanie 1.1.1 POIR). W ramach planowanego konkursu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w sumie otrzymać aż 750 mln PLN.

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Wsparcie będzie udzielane na prace nad nowymi/znacząco ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami, np.:

 • prace nad zastosowaniem nowych materiałów w produkcji,
 • prace mające na celu poprawę właściwości produktu,
 • usprawnienie procesu produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • prace B+R mające na celu zmniejszenie energochłonności procesu produkcji.

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wyniesie od 35 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).
 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 750 mln PLN, w tym:

 • 674 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie,
 • 76 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 2 mln PLN, lub
 • 5 mln PLN (projekty realizowane w województwie mazowieckim).

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij