Dotacje na wsparcie budowy centrów badawczo-rozwojowych | KPMG | PL

Dotacje na wsparcie budowy lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych

Dotacje na wsparcie budowy centrów badawczo-rozwojowych

Już we wrześniu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R w ramach POIR. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje m.in. w aparaturę, sprzęt, budynki i technologie do stworzenia działów B+R i laboratoriów. Wsparcie przyznawane jest także na nabycie wiedzy technicznej i usług doradztwa wykorzystywanych na potrzeby projektu oraz zakup materiałów i produktów związanych z realizacją projektu.

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Dotacje na wsparcie budowy lub rozbudowy centrów badawczo-rozwojowych

Dodatkowo, istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
 

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków

1 września – 31 października 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wszystkie przedsiębiorstwa.

Intensywność wsparcia

 • inwestycje: do 70 proc. dla MŚP, do 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw,
 • prace rozwojowe: do 45 proc. dla MŚP, do 25 proc. dla dużych przedsiębiorstw,
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych z realizacją projektu: do 45 proc. dla MŚP, do 25 proc. dla dużych przedsiębiorstw, ale nie więcej niż 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów 100 tys. EUR.
   

Zasady realizacji projektu

Wnioskodawca musi przedstawić agendę badawczą.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 000 000 PLN.

2. Regionalne Programy Operacyjne

Termin naboru wniosków

Śląskie – do 30 sierpnia 2016 r.

Małopolskie – do 31 sierpnia 2016 r.

Zachodniopomorskie – do 30 września 2016 r.

Warmińsko-mazurskie – od 30 sierpnia do 30 września 2016 r.

Kujawsko-pomorskie – III kw. 2016 r.

Podkarpackie – III kw. 2016 r.

Mazowieckie – październik 2016 r.

Podlaskie – październik 2016 r.

Opolskie – IV kw. 2016 r.

Łódzkie – IV kw. 2016 r.

Lubelskie – styczeń 2017 r.

Dolnośląskie – styczeń 2017 r.
 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie i ich wielkość wskazane są w dokumentacji konkursowej.

Intensywność wsparcia

Intensywność wsparcia wynosi do 80 proc. i zależy od miejsca realizacji projektu i jego rodzaju oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegóły zostaną wskazane w dokumentacji konkursowej.

Jak możemy pomóc?

Eksperci KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje dotyczące warunków pozyskania wsparcia, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij