Zapowiedź zaostrzenia kar za przestępstwa podatkowe | KPMG | PL

Zapowiedź zaostrzenia kar za przestępstwa podatkowe

Zapowiedź zaostrzenia kar za przestępstwa podatkowe

Rząd zapowiada zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe do 15-25 lat więzienia, poddanie śledztw nadzorowi Prokuratury Krajowej oraz walkę z fałszowaniem faktur VAT.

Powiązane treści

Zapowiedź zaostrzenia kar za przestępstwa podatkowe

Z informacji przekazanych na wspólnej konferencji prezesa Rady Ministrów oraz ministrów sprawiedliwości i finansów wynika, że przygotowywane są rozwiązania, które mają na celu zwalczanie przestępczości skarbowej.

Zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe

Minister sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe oraz fałszowanie faktur VAT.

Z informacji przekazanych przez ministra wynika, że nawet w przypadku, gdy szkoda wynikająca z fałszowania faktur VAT nie będzie znaczna, kara będzie nadal wynosić od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Z kolei „w sytuacji, gdy wartość szkody będzie wielka, w wysokości miliona złotych albo sprawca uczyni z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, zagrożenie będzie nie niższe niż trzy lata, a sąd nie będzie mógł zawiesić kary. W takim przypadku maksymalnie będzie można trafić do więzienia na 15 lat”.

Najsurowsze kary zapowiadane są w przypadku wielomilionowych nadużyć. W takiej sytuacji kara ma wynieść od 5 lat do nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Zapowiadane zaostrzenie kar ma za zadanie oddziaływać prewencyjnie na potencjalnych sprawców i stanowić skuteczne narzędzie w rękach organów ścigania w walce z przestępczością skarbową.

Zmianę podejścia w kwestii fałszowania faktur poparł również minister finansów.

Minister finansów zwrócił uwagę na liczne ogłoszenia oferujące sprzedaż kosztów oraz faktur VAT zapowiadając walkę z tym procederem.

Z przekazanych informacji wynika także, że resort finansów współpracuje z ministerstwem sprawiedliwości w sprawie "penalizacji procederów fałszowania faktur VAT-owskich".

Również w ocenie ministra finansów dotychczasowa wysokość kar grożących za przestępstwa podatkowe nie była wystarczająca i konieczne jest ich zaostrzenie.
 

Niższe kary za współpracę z organami ścigania

Minister sprawiedliwości zapowiedział także wprowadzenie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa skarbowego ujawni organom ściągania wszystkie okoliczności przestępstwa i zwróci całą uszczuploną należność publicznoprawną.

Zdaniem ministra wprowadzenie powyższej regulacji będzie stanowiło atrakcyjną alternatywę dla sprawców przestępstw skarbowych w sytuacji grożących im surowych kar.
 

Nadzór Prokuratury Krajowej

Z przekazanych informacji wynika, że dotychczas znaczna część postępowań w sprawie oszustw podatkowych była prowadzona przez prokuratury rejonowe i komisariaty, które wielokrotnie je umarzały. Postępowania te nie były również nadzorowane przez Prokuraturę Generalną.

Minister sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie koordynujących rozwiązań, wskutek których sprawy o przestępstwa podatkowe będą prowadzone przez wyspecjalizowanych prokuratorów pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij