Ocena wartości inwestycji infrastrukturalnych | KPMG | PL

Raport KPMG pt. "Ocena rzeczywistej wartości inwestycji infrastrukturalnych"

Ocena wartości inwestycji infrastrukturalnych

Raport "Ocena rzeczywistej wartości inwestycji infrastrukturalnych" odnosi się do trudnego zagadnienia projektów infrastrukturalnych – nietrafionych, przynoszących straty, realizujących wyłącznie polityczne marzenia.

Kontakt

partner w dziale usług doradczych, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport KPMG pt. "Ocena rzeczywistej wartości inwestycji infrastrukturalnych"

Problemem są również zbyt duża liczba pomysłów i potrzeb przy nadmiernie ograniczonych środkach finansowych oraz decyzje inwestycyjne podjęte z punktu widzenia trzech różnych perspektyw, bez uwzględnienia pięciu innych. Drogi płatne, po których jeździ mniej aut niż zakładano, lotniska, z których nie chcą korzystać linie lotnicze, ciepłownie, które nie mają nabywców ciepła… W raporcie zostały omówione problemy z Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA i Indii.
Uważamy, że opisane w raporcie przypadki z krajów wyspiarskich czy odległych gospodarek wschodzących są niemalże odbiciem naszych własnych problemów i wyzwań. Te same wyzwania, te same problemy mają polskie ministerstwa i regiony, które muszą decydować o wyborze projektów. Te same siły – emocje i motywacje – w dużej mierze kształtują programy inwestycyjne.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij