Zwalczanie nadużyć w CIT | KPMG | PL

Zwalczanie nadużyć w CIT nowym priorytetem kontroli skarbowych

Zwalczanie nadużyć w CIT

Zwalczanie nadużyć w CIT nowym priorytetem kontroli skarbowych

Powiązane treści

Zwalczanie nadużyć w CIT nowym priorytetem kontroli skarbowych

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, wiceminister finansów poinformował Sejm o wyznaczeniu priorytetowych dla kontroli skarbowej działań.

Jak wskazał wiceminister finansów"Po pierwsze określiliśmy, że nadal konieczne jest zdefiniowanie zorganizowanej przestępczości VAT-owskiej (...), ale także dostrzegamy konieczność zwalczania przestępstw związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych".

Z przekazanych informacji wynika, że kontrole skarbowe będą miały na celu nie tylko weryfikacje rozliczeń VAT, ale także zwalczanie nadużyć w CIT.

Zdaniem wiceministra kontrole powinny być prowadzone przede wszystkich w podmiotach, których obroty przekraczają 1 mld zł.

Z zapowiedzi wynika, że mają być one prowadzone z "częstotliwością, pozwalającą na minimalizację możliwości uniknięcia opodatkowania, czyli nie rzadziej niż co 5 lat”.

Pozostałe obszary priorytetowe dla kontroli skarbowych

Kolejne na liście wymienionych przez wiceministra finansów obszarów priorytetowych dla kontroli skarbowych znalazły się: skuteczne karanie i pozbawianie korzyści sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, rozpowszechnianie i stosowanie technologii informatycznych oraz optymalizacja wykorzystania zasobów kontroli skarbowej.

Wiceminister finansów zapowiedział również zwiększenie współpracy między kontrolą skarbową i wywiadem skarbowym.

Kontrole w zakresie cen transferowych

Wiceminister poinformował, że w chwili obecnej kontrole skarbowe koncentrują się również na weryfikacji cen transferowych. Z informacji przedstawionych Sejmowi wynika, że w pierwszym półroczu 2016 r. wszczęto 170 kontroli w zakresie cen transferowych. Oznacza to znaczny wzrost kontroli w tym obszarze w odniesieniu do lat poprzednich.

Wiceminister poinformował, że w chwili obecnej kontrole skarbowe koncentrują się również na weryfikacji cen transferowych. Z informacji przedstawionych Sejmowi wynika, że w pierwszym półroczu 2016 r. wszczęto 170 kontroli w zakresie cen transferowych. Oznacza to znaczny wzrost kontroli w tym obszarze w odniesieniu do lat poprzednich.

Jak zapowiada wiceminister kontrole w powyższym zakresie będą kontynuowane również w tym roku. W związku z tymi poszerzono kadrę pracowników kontroli skarbowej, która zajmuje się tym obszarem, zwiększając liczbę etatów w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie dedykowanych do przeprowadzania kontroli w zakresie cen transferowych.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij