Raport: EU Funds in CEE. Progress Report 2007-2015 | KPMG | PL

Raport: EU Funds in CEE. Progress Report 2007-2015

Raport: EU Funds in CEE. Progress Report 2007-2015

11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-2015 podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro z funduszy unijnych, co stanowi 14,8% średniego PKB dla tego regionu Europy. W Polsce, która jest największym beneficjentem funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, poziom kontraktacji funduszy unijnych na koniec 2015 r. wynosił 100%, a poziom wypłat 92%.

partner w dziale usług doradczych, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: EU Funds in CEE. Progress Report 2007-2015

Raport KPMG CEE pt. „EU Funds in Central and Eastern Europe. Progress Report 2007-2015” przedstawia analizę poziomu wykorzystania środków unijnych w latach 2007-2015 przez 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przyjętych do Unii Europejskiej po 2004 roku. Analiza została przygotowana w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie danych przekazanych przez instytucje publiczne odpowiedzialne w poszczególnych krajach za zbieranie i przetwarzanie danych nt. funduszy unijnych (stan na 31 grudnia 2015 roku). W raporcie uwzględniono dane z Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Chorwacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij