Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.05 - 06.06.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.05 - 06.06.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 30.05 - 06.06.2016

Jest 6 czerwca 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kontakt

Kontakt

Powiązane treści

CIT: Wydatki na odszkodowanie jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 31 maja 2016 r. (sygn. akt: I AS/Po 58/16) orzekł, że podmiot świadczący usługi logistyczne nie może uznać za koszty uzyskania przychodu wypłaty odszkodowania z tytułu szkód na towarach powierzonych mu przez klienta. Sąd uznał, że w takim przypadku mamy do czynienia z nieprawidłowo wykonaną usługą, o czym dodatkowo świadczy przeprowadzone przez podatnika postępowanie reklamacyjne. Wobec powyższego, odszkodowanie wypłacone kontrahentowi mieści się w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ochrona interesów podatnika: Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

W świetle projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 31 maja 2016 r., przedstawionego na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, w ramach tworzenia nowej struktury administracji skarbowej, planuje się zrezygnować z kontrowersyjnego pomysłu wprowadzenia jednoinstancyjnego postępowania podatkowego. Dodatkowo nie powstanie instytucja asystenta podatnika, który zgodnie z uchwaloną w zeszłym roku ustawą o administracji podatkowej, miał służyć naczelnikom urzędów skarbowych w wypełnianiu zadania zapewnienia obsługi i wsparcia podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

VAT: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy VAT obejmujący tzw. „pakiet paliwowy”

W dniu 24 maja 2016 r. Rząd przyjął zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy VAT oraz niektórych innych ustaw, mający na celu ograniczenie zakresu wyłudzeń VAT związanych z obrotem paliwami. Zgodnie z zamysłem autorów projektu ustawy, proponowane zmiany mają przyczynić się do uszczelnienia poboru podatku związanego z obrotem paliwami płynnymi, poprzez wprowadzenie tzw. „pakietu paliwowego”, który zakłada szereg rozwiązań mających zapobiegać wyłudzeniom. Jedną z głównych zmian będzie ograniczenie możliwości ubiegania się o wydanie koncesji wyłącznie do podmiotów obecnych w Polsce (podmiot krajowy lub oddział spółki zagranicznej). Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wyłudzenia VAT w obrocie paliwami – Rząd przyjął projekt nowelizacji

PIT: Zmiana przepisów w zakresie limitu płatności gotówkowych

W dniu 30 maja br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. W wyniku nowelizacji, na gruncie ustaw o PIT i CIT, podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Pozostałe zagadnienia: Założenia do nowego projektu w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej

23 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o zakończeniu prac nad nowym projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z jego założeniami, co do zasady, podatnikami mają być sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Podstawę opodatkowania ma stanowić osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Z racji tego, że podatek ma mieć charakter progresywny będzie on obejmował dwa progi podatkowe tj. 0,8 proc podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł, natomiast powyżej tej kwoty stawka podatku ma wynosić 1,4 proc.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Podatek od sprzedaży detalicznej - Ministerstwo Finansów ogłosiło szczegóły dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij