Najciekawsze dotacje z PO IR w 2016 r. | KPMG | PL

Najciekawsze dotacje z PO IR w 2016 r.

Najciekawsze dotacje z PO IR w 2016 r.

Do końca 2016 roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na działalność związaną z B+R. Przedstawiamy najciekawsze źródła wsparcia w podziale na trzy kategorie tematyczne, zachęcając do ubiegania się o dofinansowanie na planowane przez Państwa projekty.

Kontakt

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Najciekawsze dotacje z PO IR w 2016 r.

1. Tworzenie nowych/rozwój produktów, technologii i usług

Wsparcie przeznaczone jest na realizację działań ukierunkowanych na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu, technologii lub usługi, które zazwyczaj kończą się w momencie stworzenia prototypu, szkicu, projektu, np. opracowanie nowego produktu, opracowanie nowej metody produkcji, projektowanie nowego sprzętu na potrzeby procesu wytwórczego, udoskonalenie maszyny/linii produkcyjnej wykorzystywanej w procesie produkcji.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wszystkie przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów naborów skierowanych do poszczególnych kategorii podmiotów.

Terminy naboru wniosków

MŚP: do 29 lipca 2016 r.

MŚP poza woj. mazowieckim: 1 września - 30 grudnia 2016 r.

Duże przedsiębiorstwa:
1 czerwca - 30 grudnia 2016 r.,
6 lipca - 31 października 2016 r.

Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo: 3 października -
2 listopada 2016 r.

MŚP, duże przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw w podziale na branże:

 • przemysł włókienniczy:
  15 kwietnia - 15 czerwca 2016 r.
 • systemy bezzałogowe:
  10 czerwca - 11 lipca 2016 r.
 • sektor stalowy:
  1 czerwca - 15 września 2016 r.
 • branża gier komputerowych:
  1 czerwca - 16 sierpnia 2016 r.
 • rozwiązania dotyczące taborów szynowych:
  16 sierpnia - 30 września 2016 r.
 • branża motoryzacyjna:
  5 października - 21 listopada 2016 r.
 • projekty dotyczące rozwiązań dla sektora elektroenergetyki i inteligentnych systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej: III i IV kwartał 2016 r.
   

Intensywność wsparcia

Intensywność wsparcia wynosi:

 • do 80 proc. dla MŚP
 • do 65 proc. dla dużych przedsiębiorstw
   

2. Inwestycja w infrastrukturę B+R

Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje m.in. w aparaturę, sprzęt, budynki, technologie do stworzenia działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach, nabycie m.in. wiedzy technicznej i usług doradztwa wykorzystywanych na potrzeby projektu, zakup materiałów/produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wszystkie przedsiębiorstwa.

Termin naboru wniosków

1 września - 3 1 października 2016 r.

Intensywność wsparcia

 • inwestycje: do 70 proc. dla MŚP, do 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw
 • prace rozwojowe: do 45 proc. dla MŚP, do 25 proc. dla dużych przedsiębiorstw
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu: do 45 proc. dla MŚP, do 25 proc. dla dużego przedsiębiorstwa, ale nie więcej niż równowartość 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów 100 tys. EUR.
   

3. Wdrożenie wyników prac B+R

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje mające na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług opracowanych na podstawie wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na zlecenie). Oprócz wydatków inwestycyjnych, projekt może obejmować również wydatki na prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Termin naboru wniosków

1 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. (dotacja)

28 lipca - 30 września 2016 r. (kredyt na innowacje technologiczne)
 

Intensywność wsparcia

 • inwestycje: do 70 proc.
 • prace rozwojowe: do 45 proc.
 • część doradcza: do 50 proc.
   

Jak możemy pomóc?

Eksperci KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych.

Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji
 • pomoc w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowe
   

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Grants & Incentives Alert

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij