Global Boardroom Insights | KPMG | PL

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights to cykl publikacji, w których przewodniczący Komitetów Audytu wiodących spółek z całego świata dzielą się doświadczeniami z pełnienia funkcji w komitecie oraz rozwiązaniami, które uznają za fundamentalne w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

W najnowszym numerze:

Doświadczeni członkowie rad nadzorczych i eksperci z całego świata dzielą się swoimi przemyśleniami na temat roli rady nadzorczej w procesie oceny i nadzorowania kultury organizacji. Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji zapoczątkuje zagorzałą dyskusję wśród członków rady na temat możliwości i zagrożeń tego procesu w Państwa organizacji.

Publikacja dostępna w języku angielskim.

Bądź z nami w kontakcie

Building a great board. Global Boardroom Insights

Kluczowe elementy sukcesu i potencjalne wyzwania, które czekają członków rad nadzorczych.

 
Więcej
 
Więcej