Frontiers in tax. Polish edition – czerwiec 2016 | KPMG | PL

Frontiers in tax. Polish edition – czerwiec 2016

Frontiers in tax. Polish edition – czerwiec 2016

Najnowszy numer Frontiers in tax dotyczy wybranych zmian w prawie celnym, które odnoszą się m.in. do znaczącego rozszerzenia uprawnień upoważnionych przedsiębiorców, zabezpieczenia długu celnego oraz zmian w zakresie wartości celnej. Czerwcowy numer prezentuje również istotną rolę przepisów przejściowych, które mają umożliwić bezproblemową implementację nowego prawa.

Kontakt

partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Frontiers in tax. Polish edition – czerwiec 2016

W tym numerze:

Rozszerzenie uprawnień upoważnionych przedsiębiorców (AEO) - Maciej Turżański

 • Odprawa scentralizowana
 • Samoobsługa celna
 • Korzystanie z zabezpieczenia generalnego
 • Nowe warunki stawiane upoważnionym przedsiębiorcom
 • Ponowna weryfikacja certyfikatów AEO
 • Co zmiany w AEO oznaczają dla przedsiębiorców?

"Unijny kodeks celny przyznaje upoważnionym przedsiębiorcom więcej uprawnień niż to czyniły dotychczas obowiązujące przepisy. Część z przewidzianych w nowych przepisach uprawnień była już wcześniej uregulowana we wspólnotowym kodeksie celnym, ale w nowym stanie prawnym możliwość korzystania z nich została zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów AEO. Unijny kodeks celny wprowadził również kilka zupełnie nowych instytucji, z których będą mogli również skorzystać jedynie upoważnieni przedsiębiorcy."

Reorganizacja wprocedurach celnych - Zbigniew Sobecki

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Procedury specjalne
 • Wywóz

"Procedury celne zostały w istotny sposób przeorganizowane. Modyfikacja objęła m.in. terminologię, jak również zakresy stosowania, warunki i formalności, na podstawie których poszczególne procedury celne są realizowane, co nie oznacza jednak, że nie ma kontynuacji pomiędzy procedurami celnymi wynikającymi z przepisów wcześniejszych, a przepisami obecnymi."

Istotne zmiany w wartości celnej - Karina Polak

"Wejście w życie nowych unijnych przepisów celnych wiąże się z licznymi zmianami w regulacjach z zakresu prawa celnego. Modyfikacje w zakresie wartości celnej przede wszystkim mają na celu ujednolicenie dotychczasowych przepisów oraz wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców bez zmian w kwestiach zasadniczych."

Zmiany w Wiążących Informacjach Taryfowych – w stronę jednolitości - Karol Dziwiński

"Kompleksowa zmiana zasad unijnego prawa celnego, która obowiązuje od 1 maja 2016 r., objęła również bardzo ważne i niezwykle popularne wśród podmiotów objętych zakresem tych regulacji narzędzie jakim jest wiążąca informacja taryfowa (WIT). Modernizacja przepisów w tym względzie objęła szereg kluczowych aspektów, takich jak zakres i czas obowiązywania WIT, a ponadto rozszerzyła kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie kontroli jednolitości klasyfikacji celnej."

Wpływ ustanowienia unijnego kodeksu celnego na krajowe przepisy celne - Błażej Wiencek

"W dniu 1 maja 2016 r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczął obowiązywać nowy unijny kodeks celny. Zmiany wynikające z niniejszej nowelizacji wiążą się z koniecznością dostosowania przepisów krajowych. W celu realizacji tego obowiązku, w dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw."

Chcesz otrzymywać informacje o kolejnych numerach Frontiers in Tax mailem?

English version

Changes in customs law

 • Extension of the powers of authorised economic operators (AEO)
 • The reorganization of customs procedures
 • Significant changes in customs valuation
 • Changes in binding tariff information – towards unity
 • The effect of the introduction of the union customs code on domestic customs regulations.

© 2018 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij