Doskonała rada nadzorcza | KPMG | PL

Doskonała rada nadzorcza

Doskonała rada nadzorcza

Według 75 proc. członków rad nadzorczych, zarządów i ścisłego kierownictwa firm dopasowanie kompetencji członków rady nadzorczej do długofalowych celów strategicznych spółki jest obecnie kluczowym wyzwaniem. Jednocześnie największą trudnością w tworzeniu skutecznej rady jest znalezienie kandydatów posiadających zarówno ogólne doświadczenie biznesowe, jak i wiedzę ekspercką w danej dziedzinie. W Polsce blisko połowa ankietowanych wskazuje, że jednym z kluczowych wyzwań mających wpływ na skład rady nadzorczej jest koncentracja uwagi inwestorów – wynika z badania Instytutu Komitetów Audytu KPMG przeprowadzonego wśród 2 300 członków rad nadzorczych, zarządów oraz kierownictwa wyższego szczebla firm w 46 krajach świata, w tym w Polsce.

Kontakt

Powiązane treści

Doskonała rada nadzorcza

Raport KPMG International pt. „Doskonała rada nadzorcza” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2 300 członków rad nadzorczych, komitetów audytu oraz kierownictwa wyższego szczebla z 46 krajów świata, w tym z Polski (63 respondentów). Badanie zostało zrealizowane na przełomie lutego i marca 2016 roku.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij