Building a great board. Global Boardroom Insights | KPMG | PL

Building a great board. Global Boardroom Insights

Building a great board. Global Boardroom Insights

Global Boardroom Insights to cykl publikacji, w których przewodniczący Komitetów Audytu wiodących spółek z całego świata dzielą się doświadczeniami z pełnienia funkcji w komitecie oraz rozwiązaniami, które uznają za fundamentalne w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Powiązane treści

Building a great board. Global Boardroom Insights

Publikacja zawiera spostrzeżenia 7 doświadczonych członków rad nadzorczych, komitetów audytu oraz liderów biznesowych z całego świata na temat składu i kompetencji członków rady nadzorczej?

Publikacja dostępna w języku angielskim.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij