Tax Alert - Podatek od sprzedaży detalicznej | KPMG | PL

Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Tax Alert - Podatek od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 23 maja 2016 r. został przygotowany nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt został przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów i jego oficjalna wersja ma zostać opublikowana w najbliższych dniach. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia nowego projektu ustawy wskazane w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Kontakt

Powiązane treści

Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia nowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Kto zapłaci nowy podatek?

Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Projekt nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych, które były zawarte się w poprzednim projekcie.

Przewiduje się kwotę wolną od podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 17 mln zł miesięcznie. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę.

Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych.
 

Czynności opodatkowane

Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów.

W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez Internet.

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Stawki podatku

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym obejmującym dwie stawki i progi podatkowe tj.:

- 0,8 proc. od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł,

- 1,4 proc. od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

W komunikacie nie znalazły się informacje dotyczące odmiennego opodatkowania sprzedaży w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
 

Wyłączenia

Wyłączone z opodatkowania będą przychody z tytułu świadczenia usług gastronomicznych, sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części na podstawie odrębnych przepisów.

Wyłączeniu mają podlegać również: gaz ziemny, woda dostarczana do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjne, węgiel kamienny, paliwa stałe, węglowodory gazowe oraz oleje napędowe do celów opałowych.
 

Kiedy zostanie wprowadzony nowy podatek

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej ma wejść w życie latem 2016 r.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij