Miesięczne raportowanie struktury dla rejestru VAT. | KPMG | PL

Jednolity Plik Kontrolny – obowiązek miesięcznego raportowania struktury dla rejestru VAT

Miesięczne raportowanie struktury dla rejestru VAT.

W dniu 19 maja 2016 r. Senat przyjął nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa mającą na celu wprowadzenie zmian w zasadach raportowania w formacie JPK. Nowelizacja polega na wprowadzeniu obowiązku przesyłania organom podatkowym jednej ze struktur JPK bez wezwania, w okresach miesięcznych.

Kontakt

Powiązane treści

Jednolity Plik Kontrolny – obowiązek miesięcznego raportowania struktury dla rejestru VAT

Nowe zasady przesyłania JPK

Zgodnie z nowymi zasadami, każdy podatnik prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, byłby zobowiązany bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania struktury JPK dla rejestru VAT za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Jednocześnie, zmianie nie ulegają zasady przesyłania pozostałych struktur, co oznacza, że wciąż będą one musiały być przekazywane na wezwanie organu podatkowego.
 

Przepisy przejściowe

Nowe regulacje zawierają przepisy przejściowe wskazujące, że podatnicy spełniający kryteria uznania za małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą zwolnieni z obowiązku miesięcznego przekazywania struktury JPK dla rejestrów VAT do 31 grudnia 2016 r. Z kolei mikro przedsiębiorcy, będą mogli skorzystać z tego zwolnienia aż do 31 grudnia 2017 r.

Należy podkreślić, że nowe regulacje wprowadzają obowiązek generowania struktury JPK w zakresie rejestru VAT dla małych i średnich przedsiębiorców już od 1 stycznia 2017 r. Stanowi to istotne przyspieszenie terminu wejścia w życie tego obowiązku. Jednocześnie pozostałe struktury JPK będą obowiązkowe dla tych podatników dopiero od 1 lipca 2018 r.
 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie

Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obowiązek miesięcznego raportowania struktury JPK dla rejestru VAT dla wszystkich podatników, niezależnie od sposobu rozliczeń VAT.

W efekcie, również podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do przesyłania struktury w okresach miesięcznych.
Powyższe może się okazać skomplikowane z technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia.
 

Dalsze procedowanie

Ustawa trafiła już do kancelarii Prezydenta RP i oczekuje na podpis.

Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji, tego czy Państwa spółka w swoich systemach informatycznych posiada komplet niezbędnych danych, co umożliwi generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Warto podjąć też pracę nad weryfikacją możliwości pobierania tych danych z systemów oraz nad samym generowaniem JPK.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej, jak i usług informatyczno-technicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, to bardzo prosimy o kontakt.

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Zapisz się teraz.

© 2018 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij