BEPS - Base Erosion and Profit Shifting | KPMG | PL

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

BEPS stał się synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych i zmiany zasad opodatkowania.

BEPS stał się synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych.

BEPS - (ang. Base Erosion and Profit Shifting) to termin, używany w międzynarodowej debacie publicznej na temat unikania opodatkowania i sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych.

Wraz z publikacją Raportu OECD nt. przeciwdziałania BEPS w 2013 r., termin ten stał się synonimem globalnego projektu OECD i G20. 15 działań przedstawionych przez OECD (określanych często jako Projekt BEPS) ma na celu wdrożenie jednolitych zasad międzynarodowego opodatkowania dostosowanych do wyzwań XXI w. Projekt nt. przeciwdziałaniu BEPS, zawiera 15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych.

W październiku 2015 r. OECD przedstawiła zestaw raportów końcowych wraz z rekomendacjami dot. realizacji 15 działań Projektu BEPS. Zalecenia OECD spowodowały istotne zmiany w polskim systemie podatkowym.

Zobacz także:

 

Bądź z nami w kontakcie

Status BEPS w wybranych krajach

Informujemy o aktualnych pracach nad raportami przygotowanymi przez OECD w sprawie BEPS oraz o implikacjach, jakie powoduje wprowadzenie rekomendowanych przez OECD zmian dla polskich podatników.

 
Dowiedz się więcej

Plan działań BEPS

Plan Działań BEPS został opublikowany przez OECD 19 lipca 2013 r. Zestaw 15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych, stał się fundamentem wielkiego globalnego przedsięwzięcia określanego jako Projekt BEPS.

 
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat BEPS

Frontiers in tax. Polish edition.

Najnowszy numer Frontiers in tax jest poświęcony nowym przepisom o cenach transferowych. Autorzy przedstawiają m.in. ich genezę, zwracając uwagę na dodatkowe aspekty wiążące się z nową dokumentacją podatkową, która dla wielu podatników będzie bardziej obszerna i często wymagająca przedstawienia danych, jakich do tej pory nie prezentowano

 
Przeczytaj

BEPS - Nowa rzeczywistość podatkowa

Publikacja wprowadzi Państwa w istotę BEPS i pozwoli zorientować się, jaki jest wpływ BEPS na polski system podatkowy. Znajdą w niej Państwo narzędzie umożliwiające zidentyfikowanie kluczowych symptomów czegoś, co KPMG nazywa „gorączką BEPS” (czyli obszarów ryzyka wynikających ze zmian proponowanych przez OECD).

 
Przeczytaj

Ceny transferowe: Rewolucja w dokumentacji podatkowej

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przynoszącą zupełnie nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej.

 
Przeczytaj

Subskrybuj

Subskrybuj

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach oraz zmianach w przepisach w prawie?

BEPS, czyli jak fiskus będzie zapobiegał zaniżaniu podatków

Rozmowa z Moniką Palmowską, dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce.

 
Przeczytaj

Spółka w raju – podatek w Polsce

Rozmowa z Moniką Palmowską, dyrektorem oraz Katarzyną Olejnik-Długaszek, menedżerem w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

 
Przeczytaj

Ceny Transferowe – na celowniku organizacji międzynarodowych

Komentarz Tomasza Szczepanka, starszego menedżera w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

 
Przeczytaj

Jak raport OECD nt. Przeciwdziałania BEPS wpływa na polskich podatników?

O tym jak opublikowany w lipcu 2013 r. raport OECD nt. przeciwdziałania BEPS („Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting") z listą 15 konkretnych działań przekłada/przełoży się na polskich podatników mówi Monika Palmowska, dyrektor w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

 
Zobacz film