Ustawa o administracji podatkowej od 1 lipca 2016 r. | KPMG | PL

Ustawa o administracji podatkowej jednak od 1 lipca 2016 r.

Ustawa o administracji podatkowej od 1 lipca 2016 r.

Dnia 21 grudnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej.

Powiązane treści

 Ustawa o administracji podatkowej jednak od 1 lipca 2016 r.

Mocą noweli zmienia się termin wejścia w życie podstawowych reform przewidzianych w uchwalonej niespełna pół roku temu ustawie o administracji podatkowej. Data wejścia w życie ustawy została przesunięta z 1 stycznia 2016 r. na 1 lipca 2016 r.

Ustawa o administracji podatkowej

Nowa ustawa miała wpłynąć na poprawę jakości świadczonych przez administrację podatkową usług oraz przyczyniać się do podnoszenia wiedzy i świadomości podatkowej społeczeństwa.
Powyższym celom miał służyć wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, nowy organ podatkowy w postaci dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, centrum obsługi i wsparcia podatnika oraz asystent podatnika.

Wyspecjalizowany urząd skarbowy

Na podstawie ustawy zostały opracowane projekty dwóch rozporządzeń z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo oraz w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Rolę wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym miał sprawować Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.

Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej

Ustawa o administracji podatkowej zakłada, że do zadań dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej należy m.in. zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, a także jej przetwarzanie i udostępnianie, prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Centrum obsługi i wsparcia podatnika oraz asystent podatnika

Ustawa przewiduje również wprowadzenie przepisów dotyczących centrum obsługi i wsparcia podatnika w zakresie przyjmowania podań, deklaracji, zaświadczeń oraz udzielania wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz asystenta podatnika, który m.in. udzielałby informacji w zakresie sposobu składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz rodzaju i form opodatkowania.

W związku jednak z podpisaną nowelą powyższe zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2016 r.

Uzasadnienie zmiany terminu wejścia w życie ustawy

Zdaniem projektodawców tak szeroki zakres zmian wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych. W ocenie wnioskodawców przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej zapewni przygotowanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych na nie zadań.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij