Jednolity Plik Kontrolny - projekty struktur logicznych | KPMG | PL

Jednolity Plik Kontrolny - projekty struktur logicznych

Jednolity Plik Kontrolny - projekty struktur logicznych

23 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekty struktur logicznych w postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych składających się na tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Projekty te określają zakres i format danych, których organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. będą mogły żądać od dużych przedsiębiorców.

Kontakt

partner, doradztwo podatkowe, szef grupy VAT

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

 Ministerstwo Finansów przedstawiło projekty struktur logicznych w postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych

Projekty struktur logicznych JPK zostały podzielone na 7 struktur, tj.:

Struktura 1 - księgi rachunkowe
Struktura 2 - wyciągi bankowe
Struktura 3 – magazyn
Struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
Struktura 5 - faktury VAT
Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów
Struktura 7 - ewidencja przychodów.

Każda ze struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK.

Ponadto, poszczególne 7 struktur JPK obejmuje dane specyficzne dla danego podatku, np. stawki podatku, numery identyfikacyjne na potrzeby rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w VAT, kwoty przychodów na potrzeby podatków dochodowych, a także informacje identyfikujące kontrahentów oraz dokumenty.

Projekty struktur zostały opublikowane w formacie xsd wymagającym specjalistycznego oprogramowania do jego otwarcia. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że istnieje także możliwość częściowego otwarcia plików w programie Word – pozwoli to na ogólne zapoznanie się z zakresem informacji wymaganych przez każdą strukturę.

Struktury są dostępne na stronie MF w zakładce Kontrola Skarbowa/Działalność/ Jednolity Plik Kontrolny 

Konsultacje społeczne MF

W ramach prac nad JPK Ministerstwo Finansów przewidziało przeprowadzenie wstępnych konsultacji społecznych w zakresie opublikowanych projektów struktur.

Uwagi do nich (zarówno techniczne jak i merytoryczne) można zgłaszać do 26 stycznia 2016 r. na adres poczty elektronicznej: jpk@mf.gov.pl

Jak możemy pomóc?

W najbliższym czasie eksperci KPMG przygotują syntetyczne i czytelne zestawienie danych niezbędnych dla prawidłowego przygotowania JPK w podziale na 7 struktur opublikowanych przez MF.

Na jego podstawie będzie można ocenić, czy istniejące systemy księgowe pozwalają na generowanie danych w odpowiednim zakresie i zgłosić wszelkie uwagi do MF.

Z naszej strony możemy pomóc Państwu w tej weryfikacji oraz w przekazaniu i monitorowaniu statusu Państwa uwag w MF.

KPMG na podstawie zgromadzonych od wielu podmiotów informacji KPMG złoży także własne uwagi co do opublikowanych struktur, tak aby możliwa była ich modyfikacja z korzyścią dla podatników.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania JPK – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej jak i usług informatyczno-technicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, zapraszamy do kontaktu.

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij