Wsparcie na projekty B+R w branży chemicznej | KPMG | PL

Wsparcie na projekty B+R realizowane przez podmioty z branży chemicznej

Wsparcie na projekty B+R w branży chemicznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu sektorowego „INNOCHEM” - Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kontakt

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Wsparcie na projekty B+R realizowane przez podmioty z branży chemicznej

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w trybie konkursowym od 1 lutego do 1 marca 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe dotyczące następujących obszarów:

 • uzdatnianie surowca,
 • pozyskiwanie alternatywnych surowców,
 • rafinacja ropy naftowej i jej produkty,
 • dodatki do paliw i olejów mineralnych,
 • bazowe produkty chemiczne,
 • nawozy,
 • wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki oraz ich produkty,
 • produkty i tworzywa specjalistyczne,
 • tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające,
 • środki ochrony roślin i produkty biobójcze,
 • opracowanie i zastosowanie materiałów wysokoprzetworzonych i
 • nanotechnologii,
 • zielona chemia,
 • technologie materiałów hybrydowych i kompozytowych,
 • chemiczne aspekty wytwarzania i magazynowania energii,
 • optymalizacja prowadzonych procesów,
 • niskoemisyjne technologie wytwórcze.

Szczegółowy opis w/w obszarów zawarto w Załączniku nr 1 do regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wyniesie od 25 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Budżet konkursu ustalono na poziomie 120 mln PLN.

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 20 mln PLN.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij