GI Alert - Dotacje na wsparcie projektów B+R | KPMG | PL

Dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R)

GI Alert

Z dniem 1 marca, zaktualizowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych rozpoczną się już w kwietniu. Dotacje na działalność B+R są przeznaczone również dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Kontakt

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

GI Alert

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka

Termin naboru wniosków

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków, w 2016 r. planowane jest przeprowadzenie trzech konkursów, skierowanych do różnych kategorii przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r. Dodatkowo, MŚP realizujące projekty poza województwem mazowieckim będą mogły ubiegać się o wsparcie w III i IV kwartale 2016 r. Nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw zaplanowano na okres od 1 czerwca do 11 lipca 2016 r.


Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się będą mogły wszystkie przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów naborów skierowanych do poszczególnych kategorii podmiotów (MŚP lub duże).


Przedmiot dofinansowania

Wsparcie będzie udzielane na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe nad nowymi/znacząco ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami.


Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wyniesie od 25 do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu
(w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Budżety konkursów skierowanych do MŚP ustalono na poziomie 750 mln PLN. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa wyniesie 1 000 mln PLN.


Zasady realizacji projektu

W konkursie ogłoszonym na okres 4 kwietnia – 29 lipca 2016 r., minimalne wartości kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych przez MŚP wynoszą 2 mln PLN w przypadku realizacji projektu na obszarze województw innych niż mazowieckie oraz 5 mln PLN na obszarze województwa mazowieckiego. W ramach konkursu dla dużych przedsiębiorstw wartość minimalnych kosztów kwalifikowanych zostanie ogłoszona 28 kwietnia 2016 r. (w roku 2015 wynosiła ona 12 mln PLN).


Poddziałanie 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej – Demonstrator

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się 6 lipca i będzie trwał do 12 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane 6 czerwca 2016 r.


Kto może ubiegać się o wsparcie?

Konkurs będzie skierowany wyłącznie do dużych przedsiębiorców.


Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe związane z tworzeniem linii pilotażowej.


Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wyniesie
od 25 do 40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Budżet konkursu zaplanowano na 500 mln PLN.


Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych zostanie opublikowana w dokumentacji konkursowej 6 czerwca 2016 r. (w 2015 r. wynosiła ona 20 mln PLN).


Działanie 1.2
Sektorowe programy B+R

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem naboru wniosków wskazano daty realizacji konkursów dotyczących prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla wskazanych sektorów:

 • INNOTEXTILE – przemysł włókienniczy. Termin naboru wniosków: 15 kwietnia do 16 maja 2016 r.
  Budżet konkursu: 60 mln PLN.
 • INNOSBZ – systemy bezzałogowe. Termin naboru wniosków: 10 czerwca do 11 lipca 2016 r.
  Budżet konkursu: 50 mln PLN.
 • INNOSTAL – sektor stalowy. Termin naboru wniosków: 1 czerwca do 29 czerwca 2016 r.
  Budżet konkursu: 120 mln PLN.
 • GameINN – sektor gier komputerowych. Termin naboru: 1 czerwca do 29 czerwca 2016 r.
  Budżet konkursu: 80 mln PLN.
 • INNOTABOR, INNOMOTO, PBSE, IUSER – rozwiązania dotyczące m.in. taborów szynowych, branży motoryzacyjnej, sektora elektroenergetyki i inteligentnych systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej. Termin naborów: III i IV kwartał 2016 r.


Poddziałanie 4.1.4

Projekty aplikacyjne

Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które realizowane będą przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Nabór zaplanowano na IV kwartał 2016 r. Planowany budżet konkursu wyniesie 200 mln PLN.


Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij