Frontiers in tax. Edycja polska - grudzień 2015 | KPMG | PL

Frontiers in tax. Polish edition - grudzień 2015

Frontiers in tax. Edycja polska - grudzień 2015

W niniejszym numerze Frontiers in tax przybliżymy Państwu wybrane zmiany, których implementacja do polskiego porządku prawnego niewątpliwie wpływa na realia prowadzenia biznesu w Polsce. Ponadto zwrócimy uwagę na istotny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący możliwości doszacowania przychodu wspólnikowi wnoszącemu aport do spółki kapitałowej w sytuacji wystąpienia agio. Zaprezentujemy również aktualne podejście organów podatkowych do kwestii zwolnienia z opodatkowania w Polsce funduszy inwestycyjnych z państw trzecich, a także opiszemy zmiany w prawie farmaceutycznym wpływające na ryzyko powstania stałego zakładu (ang. permanent establishment) w Polsce u pośredników w dystrybucji produktów leczniczych.

Powiązane treści

Frontiers in tax. Edycja polska - grudzień 2015

W tym numerze:

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w pracach OECD (BEPS) i Unii Europejskiej -  Michał Niżnik, Sabina Sampławska, Maciej Wiśniewski

Klauzula zapobiegająca nadużywaniu postanowień dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych - Rafał Ciołek, Maciej Wiśniewski

Kwestia dopuszczalności doszacowania przez organy podatkowe przychodu udziałowca/akcjonariusza do wartości rynkowej aportu w przypadku wystąpienia agio - Wojciech Majkowski, Mariusz Kułagowski

Zwolnienie z CIT dla funduszy inwestycyjnych z krajów trzecich - Michał Niżnik, Joanna Sadkiewicz

Chcesz otrzymywać nowe numery Frontiers in tax mailem?

Zapisz się teraz. 

English version

  • Tackling tax avoidance as part of work undertaken by theOECD (BEPS) and the European Union
  • Clause preventing abuse of the provisions of the Directiveon the common system of taxation applicable in the caseof parent companies and subsidiaries
  • The issue of the admissibility of upward adjustment of thetaxable revenue arising for the shareholders/stockholders tothe market value of the contribution in kind when the sharepremium/“agio” occurs
  • CIT exemption for investment funds from third countries
  • The work of OECD on the BEPS Project and amendmentsto the Polish pharmaceutical law act and the risk of permanentestablishment for foreign suppliers of medicines
Frontiers in tax - Polish edition

Frontiers in tax - Polish edition

Frontiers in tax - Polish edition

Frontiers in tax jest kwartalną publikacją podatkową wydawaną w Polsce od lutego 2015 r.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij