Customs Alert - Ponowne oceny świadectw AEO | KPMG | PL

Organy celne dokonają ponownej oceny świadectw AEO i innych pozwoleń w sprawach celnych

Customs Alert

W związku z wejściem w życie nowych unijnych przepisów celnych poszczególne Izby Celne przeprowadzą ponowną weryfikację wszystkich świadectw AEO i innych pozwoleń w sprawach celnych, które zostały wydane przed 1 maja 2016 roku na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

Kontakt

partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Customs Alert

Z dniem 1 maja 2016 roku wejdzie w życie Unijny Kodeks Celny wraz z rozporządzeniem delegowanym oraz rozporządzeniem wykonawczym. Art. 250 rozporządzenia delegowanego nakłada na organy celne obowiązek przeprowadzenia kontroli pozwoleń, wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. Dotyczy to wszystkich pozwoleń wydanych na czas nieokreślony, które będą obowiązywać 1 maja 2016.

Przeprowadzenie ponownego sprawdzenia

Pozwolenia, które będą podlegać ponownej ocenie to:

 • świadectwa AEO wszystkich typów (AEOF, AEOC i AEOS),
 • pozwolenie na prowadzenie składu celnego,
 • pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu,
 • pozwolenie na stosowanie procedury zgłoszenia uproszczonego,
 • pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania,
 • zgoda na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,
 • pozwolenie na status upoważnionego nadawcy lub odbiorcy w tranzycie unijnym (T1/T2),
 • pozwolenie na status upoważnionego odbiorcy lub nadawcy TIR,
 • pozwolenie na zwolnienie ze składania zabezpieczenia w tranzycie,
 • pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego w tranzycie w obniżonej wysokości (100 proc., 50 i 30 proc.),
 • pozwolenie na ustanowienie regularnej linii żeglugowej,
 • pozwolenie na potwierdzanie unijnego statusu przez upoważnionego wystawcę (T2L/T2LF),
 • pozwolenie na tzw. ryczałtowe określenie niektórych elementów formułujących wartość celną wydane na podstawie art. 156a RWKC.

Kontrole będą przeprowadzane z urzędu. O planowanej ponownej ocenie przedsiębiorca zostanie wcześniej poinformowany. Pozwolenia pozostają nadal ważne do dnia przeprowadzenia sprawdzenia. Po ponownej ocenie pierwotne pozwolenie zostanie cofnięte, a właściwy organ wyda nowe, w przypadku jeżeli wynik kontroli był pozytywny oraz przedsiębiorca spełnia określone wymagania i kryteria.


Dodatkowe wymogi dla AEO

Nowe przepisy regulują w większym stopniu uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Dodatkowe kryterium dla posiadaczy pozwolenia AEOC obejmuje standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które powinni spełnić bezpośrednio związani z prowadzoną działalnością. Ponadto rozszerzony został warunek przestrzegania przepisów prawa. Po 1 maja 2016 roku upoważnionego przedsiębiorcy dotyczyć będzie nie tylko naruszenie przepisów prawa celnego, ale również przepisów podatkowych oraz brak skazania za poważne przestępstwo karne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponowna ocena dotyczyć będzie spełnienia wszystkich warunków, w tym również nowowprowadzonych. Warto zwrócić uwagę na nowe kryteria, gdyż ich wprowadzenie oznacza, że uzyskanie pozwolenia AEO może być utrudnione, a sam proces może ulec wydłużeniu.

Zalecamy odpowiednie przygotowanie się do weryfikacji. W szczególności przedsiębiorcy legitymujący się statusem AEO powinni rozważyć dokonanie przeglądu wewnętrznych procedur i sprawdzenie czy w dalszym ciągu spełniają wszystkie kryteria obligatoryjne dla upoważnionych przedsiębiorców.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opisanego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij