Magnetyczne miasta | KPMG | PL

Magnetyczne miasta

Magnetyczne miasta

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego raportu zatytułowanego „Magnetyczne miasta” (Magnet Cities). Co sprawia, że miasto przyciąga nowych mieszkańców lub odwiedzających? Co jest przyczyną powstawania wielu nowych przedsiębiorstw i biznesów w tym mieście? Dlaczego ośrodki badawczo-rozwojowe i centra innowacji lokowane są właśnie w takim mieście? Co jest tajemnicą ich magnetyzmu?

Kontakt

partner w dziale usług doradczych, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Magnetyczne miasta

Najdynamiczniej rozwijające się miasta

 Raport KPMG powstał na podstawie badań wielu miast, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dynamicznie rozwijały się, przyciągając mieszkańców, turystów i biznes, wpływając na wzrost wartości nieruchomości, zamożności mieszkańców oraz dochodów lokalnych samorządów. Badanie zostało przeprowadzone na próbie ponad 150 miast, w tym kilku z Polski – przedstawiając dla nich wybrane dane porównawcze. Dla 9 miast z różnych części świata opisano studia przypadku ukazujące różne podejścia miast do budowania swojej atrakcyjności. Wyniki badań mogą być pomocne w kontekście działań polskich samorządowców. Wynika z nich, że magnetyczne miasto to takie, które ma kilka wspólnych cech: posiada silnego i charyzmatycznego lidera, przyciąga kapitał inwestycyjny, jest połączone z innymi miastami, stale odnawia swoją fizyczną infrastrukturę, posiada odróżniającą tożsamość, rozwija nowe idee oraz przyciąga młodych i zamożnych twórców.

 

Charakterystaka liderów

Silny i charyzmatyczny lider to osoba, która nie boi się nowych idei, eksperymentowania i pozwala szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców partycypować w zarządzaniu miastem. Taki lider wyzwala pomysłowość i przedsiębiorczość, daje ducha eksperymentowania oraz otwiera szerokie horyzonty przed miastem. Wyraża się to zarówno w definiowaniu strategii miasta, jak i w operacyjnym zarządzaniu urzędem i agendami miejskimi.

 

Kapitał inwestycyjny lokuje się tam, gdzie są jasne perspektywy wzrostu. Dziś, korzystając z prawdopodobnie ostatniej tak dużej puli funduszy europejskich, liderzy miast powinni zastanawiać się, czy poprzez planowane inwestycje budują podstawy dalszego wzrostu miasta w kolejnych dekadach. Jeśli prywatny kapitał inwestycyjny oczekuje zwrotu za 20 czy 30 lat, to czy dzisiejsze inwestycje realizowane z funduszy pomocowych stanowią dla niego gwarancję rozwoju miasta w takiej perspektywie? Ciekawym podejściem w tym zakresie jest brytyjskie „city deals”, czyli współpraca samorządu i rządu przy inwestycjach miejskich i dzielenie się zyskami (dodatkowymi wpływami podatkowymi) powstałymi w wyniku tych inwestycji.

Miasto magnetyczne to miasto przyciągające przedsiębiorczych ludzi. A oni realizują swoje przedsięwzięcia w różnych częściach kraju, Europy czy świata. Miasto magnetyczne przyciąga turystów. Jedni i drudzy muszą z łatwością podróżować. Miasto magnetyczne jest także otwarte na nowe idee, wymianę myśli z innymi miastami, na dzielenie się doświadczeniami. Bez połączeń i komunikacji (w każdym wymiarze tych słów), nie jest to możliwe. Jak sprawić, by młode pokolenie było otwarte na świat? Na przykład poprzez korespondencyjne kontakty z rówieśnikami z innych miast. Jak urozmaicić życie emerytów? Choćby poprzez umożliwienie wymiany opinii i poglądów z innymi doświadczonymi osobami. Jak umożliwić przedsiębiorcom rozwijanie biznesu? M.in. poprzez możliwie krótką podróż do innych miast, podczas której nie utracą połączenia telefonicznego i internetowego ze swoimi klientami i współpracownikami.

Miasto magnetyczne ma w sobie to „coś”. To dlatego jest znane w kraju i za granicą, a turyści chcą do niego przyjechać na weekend. To dlatego biznesmeni z tego miasta są chętnie przyjmowani w innych miastach, bo są „stamtąd”. To dlatego młodzieży łatwo nawiązać kontakty z rówieśnikami ze świata, bo mogą opowiedzieć „o tym” (samym mieście lub jego wyróżniku). Aby to „coś” istniało i było tą wyróżniającą się tożsamością miasta, włodarze muszą stale odnawiać miejską infrastrukturę oraz aktywnie zarządzać tkanką miejską. Zarówno rewitalizując stare obiekty i ich funkcję, jak i promując nowe, innowacyjne, oszczędne, efektywne i efektowne inwestycje. W ten sposób włodarze wychodzą też naprzeciw potrzebom różnych grup interesariuszy, którzy mają potencjał wzmacniania siły przyciągania miasta.

Nowe idee, nowe rozwiązania każdego aspektu życia miasta – komunikacji publicznej, promowania przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, sprawnego i efektywnego rozwiązywania problemów społecznych, integrowania pokoleń i kultur, skorelowanych ze sobą edukacji, nauki i biznesu – to odpowiedź europejskich miast na dzisiejsze wyzwania. Młode pokolenie może przynieść idee rozwoju, ale wsłuchując się w głos doświadczenia, łatwiej będzie mu przekuć te idee w długoterminowy rozwój. W ten tylko sposób miasto i jego kreatywne nowe pokolenia zbudują swoją przyszłą zamożność na jesień życia. Oby była to złota jesień.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach związanych z sektorem infrastrukturalnym mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij