M&A Predictor – February 2016 | KPMG | PL

M&A Predictor – February 2016

M&A Predictor – February 2016

Raport KPMG Global M&A Predictor to narzędzie, które umożliwia firmom prognozowanie światowych trendów w zakresie fuzji i przejęć. Publikacja bada „apetyt” inwestycyjny firm, a także zdolność finansową podmiotów do uczestniczenia w transakcjach M&A poprzez śledzenie kluczowych wskaźników i przeprowadzanie prognoz na okres 12 miesięcy. Wzrost lub spadek wskaźnika P/E (cena/zysk) dobrze odzwierciedla poziom ogólnego zaufania na rynku M&A, podczas gdy wskaźnik długu netto do EBITDA, czyli do zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją, pomaga ocenić zdolność firmy do sfinansowania przyszłych przejęć.

Powiązane treści

Perspektywy globalnego rynku fuzji i przejęć pozostaną silne w 2016 roku

Po 2015 roku, który okazał się owocny kluczowych obszarów sektora M&A, oczekuje się, że popyt na transakcje, według wskaźnika cena/zysk (P/E), wzrośnie o 4 % w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Jednocześnie oczekuje się, że zdolność przedsiębiorstw do finansowania realizacji strategii wzrostu przez fuzje i przejęcia, mierzona jako stosunek długu netto do EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją), wzrośnie o 13 procent w tym samym przedziale czasu, jako że firmy spłacają swoje zadłużenie i zwiększają zasoby gotówki.

 

„Spodziewamy się, że firmy nadal będą realizować transakcje fuzji i przejęć oraz wierzymy, że w 2016 roku doświadczymy wysokiej aktywności na rynkach zachodnich. Natomiast rynki rozwijające się wciąż pozostaną wyzwaniem” komentuje Leif Zierz, Globalny Szef Deal Advisory, KPMG.

Wzrost potencjału prześcignie „apetyt”

 

Zdolność największych światowych korporacji do przeprowadzania transakcji prawdopodobnie będzie wzrastać szybciej niż popyt, nawet do 13%. Wskaźnik EBITDA do długu netto, miara zdolności do przeprowadzania transakcji, w Ameryce Północnej i Europie wyraźnie wzrośnie, odpowiednio o 15 i 12%. Wzrost tego wskaźnika w rejonie Azji i Pacyfiku jest szacowana na jeszcze wyższym poziomie – 19 % – podobnie jak w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki – 18 %. Jedyne dwa regiony, w których wzrost zdolności przeprowadzania transakcji będzie poniżej średniej to Japonia i Ameryka Łacińska, gdzie wyniesie on odpowiednio 1 i 8 %.

Zróżnicowane oczekiwania wobec kluczowych sektorów

Oczekuje się, że sektorem o największym apetycie na fuzje i przejęcia będzie energetyka (szacowany wzrost na poziomie 23% w 2016 roku), surowce (12%) i podstawowe dobra konsumpcyjne (6%). Przewiduje się jednak znaczących spadków w innych sektorach. Największy w sektorze środków masowego przekazu, spodziewany popyt zmniejszy się o 6%.

 

Spodziewamy się, że sektor technologicznym zdecydowanie będzie przodować w kategorii wzrostu wydajności, analitycy spodziewają się 90% wzrostu w 2016 roku, jako że firmy technologiczne nadal będą zwiększać swoje zasoby gotówkowe. Oczekuje się, że popyt w branży technologicznej pozostanie taki sam jak w 2015 roku. Natomiast szacuje się, że sektor ochrony zdrowia będzie drugim najbardziej dynamicznie rosnącą branżą w tym aspekcie, osiągając wzrost na poziomie 30%.

Ogłoszone transakcje na fali wzrostowej

 

Łączna wartość wszystkich ogłoszonych transakcji na całym świecie wzrosła o 31%, z poziomu 2 828 do 3 709 mld USD. Jest to znaczna różnica w porównaniu z globalną wartością zamkniętych transakcji, która spadła w 2015 roku o 40%.

© 2018 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij