Tax Alert - Podatek od sprzedaży detalicznej | KPMG | PL

Podatek od sprzedaży detalicznej - Ministerstwo Finansów ogłosiło szczegóły dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej

Tax Alert

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 25 i 27 stycznia 2016 r. projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kontakt

partner, doradztwo podatkowe, szef grupy VAT

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatek od sprzedaży detalicznej - Ministerstwo Finansów ogłosiło szczegóły dotyczące podatku od sprzedaży detalicznejPodatek od sprzedaży detalicznej - Ministerstwo Finansów ogłosiło szczegóły dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej

Poniżej prezentujemy podstawowe założenia projektu ustawy wskazane w komunikacie Ministerstwa Finansów.


Kto zapłaci nowy podatek?

Podatnikami nowej daniny będą wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni (w tym internetowi), którzy uzyskają przychód ze sprzedaży towarów w wysokości powyżej 18 mln zł netto rocznie.

Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych. Kwota wolna dotyczy zarówno handlu pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem jak i poniedziałkiem i niedzielą.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów przyjęty w projekcie model równego opodatkowania wszystkich sprzedawców detalicznych jest zgodny z prawem unijnym. Natomiast, sama proponowana danina nie podlega dyrektywie 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, nie spełniając cech tego podatku.


Czynności opodatkowane

Przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży towarów. Kwota wolna od opodatkowania to 1,5 mln zł netto miesięcznie. Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych.


Stawki podatku

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym ze stawką 0,7 proc. obciążającą przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln złotych oraz stawką 1,3 proc. od nadwyżki przychodu ponad 300 mln złotych w tym miesiącu.

Projekt przewiduje również stawkę 1,9 proc. od przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni ustawowe wolne od pracy (to ostatnie kryterium odnosić się będzie do tych sprzedawców detalicznych, którzy na mocy przepisów będą prowadzili sprzedaż w takie dni).

Nie będą natomiast opodatkowane przychody z tytułu sprzedaży leków i wyrobów medycznych refundowanych.

Definicją towaru nie zostaną również objęte posiłki przygotowywane przez zbywcę, gaz ziemny, woda, ciepło systemowe oraz energia elektryczna.


Kiedy zostanie wprowadzony nowy podatek

Minister Finansów przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o podatku z prośbą o procedowanie jej zgodnie z paragrafem 99 regulaminu pracy Rady Ministrów (Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. M. P. poz. 979) w trybie odrębnym.

Tryb ten pozwala na niezwłoczne rozpatrzenie projektu aktu prawnego ze względu na wagę lub pilność sprawy z pominięciem m.in. konsultacji publicznych, opiniowania.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów ustawa wprowadzająca nowy podatek wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Dodatkowe informacje

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów spodziewane dochody budżetu państwa z tytułu nowej daniny to około 2 miliardów złotych w perspektywie 2016 roku.

Ministerstwo Finansów przewiduje także, że wprowadzenie podatku spowoduje wzrost konkurencji na rynku handlu detalicznego. Odrzuca tym samym hipotezy o możliwości przerzucenia kosztów podatku na klientów sklepu. „Rynek handlu detalicznego jest tak nasycony, że podniesienie cen przez jednego przedsiębiorcę spowodowałby odpływ klientów do drugiego.”

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Czy chcesz otrzymywać nowe Alerty mailem?

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij