Raport: Pulse of Economy 2015 | KPMG | PL

Raport: Pulse of Economy 2015

Raport: Pulse of Economy 2015

Raport KPMG CEE pt. „Pulse of Economy 2015” został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego we wrześniu 2015 roku wśród 731 średnich i dużych firm w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bośni i Hercegowiny oraz krajów bałtyckich. Pytania dotyczyły zarówno indywidualnej sytuacji firm, jak i ogólnych kwestii, takich jak atrakcyjność Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów.

Kontakt

partner, szef działu usług doradczych na Europę Środkowo-Wschodnią

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Pulse of Economy 2015

Firmy prognozują poprawę swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 731 średnich i dużych firm w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, aż 66% firm w Czechach, 63% w Rumunii i 61% na Węgrzech spodziewa się polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku. Średnia dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 51%. Wśród polskich respondentów odsetek odpowiedzi pozytywnych był najniższy – 24% firm oczekuje poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, a kolejne 54% spodziewa się stabilizacji. Podobne wyniki otrzymano w Estonii (29% odpowiedzi pozytywnych i 51% neutralnych). W obu tych krajach otrzymano drugi najwyższy odsetek firm negatywnie prognozujących swoją sytuację ekonomiczną w 2016 roku (21% w Estonii i 23% w Polsce). Najwięcej odpowiedzi negatywnych, otrzymano w Bośni i Hercegowinie (32%).

Interaktywna wersja raportu

Kliknij tutaj aby przejść do interaktywnej wersji publikacji.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych edycjach raportu "Pulse of Economy" mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij