Raport: Property Lending Barometer 2015 | KPMG | PL

Raport: Property Lending Barometer 2015

Raport: Property Lending Barometer 2015

Jak wynika z VI edycji badania KPMG, przeprowadzonego wśród ponad 90 instytucji finansowych w 21 krajach, w Europie nastąpił duży postęp w zakresie finansowania inwestycji nieruchomościowych i projektów deweloperskich przez banki. Są one gotowe finansować przedsięwzięcia inwestycyjne o solidnym modelu biznesowym, które prowadzą do powstania wysokiej jakości aktywów.

Kontakt

partner, audyt

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport: Property Lending Barometer 2015

Coraz lepsza sytuacja na rynku finansowania nieruchomości

Oznaki poprawy stanu finansowania nieruchomości są według badania KPMG najbardziej wymierne w rozwiniętych gospodarkach europejskich, podczas gdy gospodarki mniej ustabilizowane nadal pozostają pod presją konieczności uporania się ze szkodami, jakie spowodował światowy kryzys finansowy.

Banki w Polsce nadal uznają segment finansowania nieruchomości za względnie bezpieczny i z reguły są gotowe finansować do 70 proc. wartości godziwej nieruchomości przynoszących stały dochód.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych edycjach raportu "Property Lending Barometer" mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij