Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego | KPMG | PL

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

Raport SPCC i KPMG w Polsce pt. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej.

Kontakt

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

Raport prezentuje wyniki badania KPMG na temat działań CSR w skandynawskich i polskich firmach oraz przykłady społecznego zaangażowania wybranych firm skandynawskich. Koncepcja prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności stale zyskuje na popularności.

 

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści płynące z uwzględniania w swojej działalności różnych grup interesu, czy dbałości o środowisko naturalne. Firmy pochodzące z krajów skandynawskich wyróżniają się szczególnie wysoką świadomością ich wpływu na otaczające je środowisko i społeczeństwo. Co więcej, bardzo często przenoszą dobre praktyki na rynki zagraniczne, na których prowadzą działalność.

 

Z badania KPMG wynika, że firmy skandynawskie, które prowadzą działalność w Polsce, zdecydowanie częściej działają zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności niż polskie przedsiębiorstwa. Widoczne są także różnice w roli, jaką CSR pełni w organizacjach – skandynawskie firmy zdecydowanie częściej deklarują, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo ważnym elementem ich wartości lub strategii.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacja dotyczących kapiatłu ludzkiego i społecznego mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij