Raport: Key Procurement Challenges 2015 | KPMG | PL

Raport: Key Procurement Challenges – wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce

Raport: Key Procurement Challenges 2015

W jaki sposób przekonać organizacje o wartości funkcji zakupów, jakie działania podjąć, aby wdrożyć w swojej organizacji koncepcję zakupów strategicznych?

Kontakt

partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Key Procurement Challenges

Kierunki zmian

Jesienią 1983 roku na łamach Harvard Business Review Peter Kraljic po raz pierwszy zwrócił uwagę na wartość płynącą z zarządzania funkcją zakupową. Podkreślając rynkowe wahania cen dostaw i narastające wyzwania związane z wyczerpywaniem zasobów naturalnych, wezwał zarządzających do zmiany perspektywy postrzegania funkcji zakupowej z administracyjnej realizacji zamówień do strategicznego zarządzania dostawami. Ponad 30 lat później w wielu organizacjach nadal nie udało się w pełni wdrożyć tej idei.

Zgodnie z wynikami globalnego badania KPMG zaledwie 27% zarządzających spółkami postrzega zakupy jako źródło wartości dodanej dla organizacji, a tylko 40% interesariuszy wspólnie z funkcją zakupową angażuje się w realizację celów biznesowych.

Obserwując zmiany zachodzące na polskim rynku w ostatnich latach i mając na uwadze dynamiczny rozwój funkcji zakupowej oraz potencjał płynący z efektywnego zarządzania tym obszarem, KPMG Management Consulting w Polsce przeprowadziło ogólnopolskie badanie organizacji zakupowych, sprawdzając poziom ich dojrzałości oraz główne wyzwania i priorytety rozwoju. Wyniki uzyskane w ramach badania ponad 100 organizacji sektora prywatnego i publicznego prezentujemy Państwu w postaci niniejszego raportu. Mamy nadzieję, że zarówno wyniki badania, jak i spostrzeżenia zarządzających funkcją zakupów w organizacjach działających na polskim rynku będą stanowiły dla Państwa interesującą lekturę i zachęcą do podjęcia dalszych działań zwiększających wartość dodaną funkcji zakupów w organizacji.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach i raportach KPMG w obszarze zakupów?

Zakupy strategiczne

Zakupy strategiczne

Zmieniamy rolę zakupów z biernej koordynacji procesów do generowania wartości dodanej.

E-learning

E-learning

E-learningi KPMG opracowywane przez naszych specjalistów są dodatkową formą wspomagania dydaktyki.

Rejestracja

Rejestracja

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach i publikacjach na interesujące Cię tematy.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij