Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - wytyczne | KPMG | PL

Wytyczne do przygotowania skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - wytyczne

Celem naszej publikacji jest wsparcie Państwa w przygotowaniu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego. Przedstawia ona skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe fikcyjnej, międzynarodowej korporacji, która nie jest jednostką stosującą MSSF po raz pierwszy.

Powiązane treści

Wytyczne do przygotowania skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Niniejsze wytyczne zostały sporządzone przy założeniu, że przykładowa jednostka:

  • prezentuje śródroczne sprawozdanie finansowe w formie skróconej;
  • opublikowała uprzednio roczne sprawozdanie finansowe, do którego mają dostęp użytkownicy śródrocznego sprawozdania finansowego;
  • zamieszcza w śródrocznym sprawozdaniu finansowym jedynie takie wyjaśnienia, które stanowią istotną aktualizację informacji przedstawionych w informacji dodatkowej do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego;
  • sporządza skonsolidowane śródroczne sprawozdania finansowe;
  • sporządzając śródroczne sprawozdania finansowe stosuje takie same zasady (politykę) rachunkowości jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym; orazsporządza jedynie raport półroczny, nie sporządzając jednocześnie raportów kwartalnych.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie

Aby ją pobrać, należy dokonać rejestracji. Kliknij tutaj, aby rozpocząć.  

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach dotyczących sprawozdań finansowych mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij