Tax Alert | KPMG | PL

Od 1 lipca 2015 r. zmiany w ustawie o VAT

Tax Alert

W maju 2015 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 605) została opublikowana ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Większość zmian wynikających z nowelizacji ustawy o VAT wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Wyjątkiem są regulacje dotyczące zasad odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i celów innych niż działalność gospodarcza (tzw. pre-współczynnik). Znowelizowane przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Kontakt

Powiązane treści

Od 1 lipca 2015 r. zmiany w ustawie o VAT
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby obowiązek rozliczenia VAT z tytułu zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT spoczywał na nabywcy (odwrotne obciążenie).

Zgodnie z nowelizacją mechanizm odwrotnego obciążenie nie będzie miał zastosowania między innymi dla dostaw towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT realizowanych na rzecz podmiotów, które nie są zarejestrowane na VAT – w takim przypadku to sprzedawca będzie obowiązany rozliczyć VAT z tego tytułu.

Czy chcesz otrzymywać informacje o zmianach w przepisach podatkowych mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij