Frontiers in tax. Polish edition - czerwiec 2015 | KPMG | PL

Frontiers in tax. Polish edition - czerwiec 2015

Frontiers in tax. Polish edition - czerwiec 2015

Frontiers in tax to magazyn podatkowy KPMG w Polsce. Publikacja jest kwartalnikiem, na łamach którego omawiane są istotne zmiany w polskim prawie podatkowym i orzecznictwie. Drugi numer Frontiers in tax dotyczy istotnych dla podatników zmian w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ponadto autorzy wskazują na ryzyka, z jakimi wciąż musi się zmagać podatnik na gruncie prawa karnego skarbowego, oraz szanse, jakie daje możliwość rozpatrzenia sporów z polskimi organami podatkowymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Powiązane treści

Frontiers in tax. Polish edition - czerwiec 2015

W numerze

  • Wpływ zmian w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na możliwości obrony swoich racji przez strony w sprawach podatkowych” – Adrian Stępień,
  • „Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika” – Kamil Pierścionek,
  • „Podatnicy mogą odzyskać PCC od restrukturyzacji z udziałem SKA” – Barbara Filemonowicz,
  • „Odpowiedzialność karnoskarbowa – jak ograniczyć ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego” – Dominika Gaca.

Magazyn dostępny jest w języku polskim i angielskim.

Chcesz otrzymywać informacje o kolejnych numerach Frontiers in Tax mailem?

Frontiers in tax. Polish edition - June 2015

The magazine is also available in English version.

 
Więcej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.