Infografika | KPMG | PL

Infografika - Jak osiągnąć maksymalny potencjał chmury?

Infografika

Technologie chmury obliczeniowej nie jest już wyłącznie obszarem kompetencji działu IT. Stały się one przedmiotem dyskusji na najwyższych szczeblach organizacji, z udziałem całego zespołu zarządzającego i rady nadzorczej, a to ze względu na konieczność podejmowania decyzji strategicznych będących motorem transformacji i innowacji. Nie ulega wątpliwości, że organizacje, które pozytywnie podchodzą do technologii chmury i uznają je również za obszar kompetencji kadry zarządczej (nie tylko w dziale IT), będą mogły „wydobyć” znacznie więcej spośród szerokiego spektrum korzyści, które ma do zaoferowania ta technologia.

Powiązane treści

Poniżej przedstawiono pięć wskazówek, które mogą pomóc firmom lepiej poradzić sobie z transformacjami wprowadzonymi dzięki zastosowaniu technologii chmury – a w ten sposób także wznieść się ponad konkurencję.
KPMG’s 2014 Cloud Survey Report: Elevating Business in the Cloud

Elevating Business in the Cloud

Elevating Business in the Cloud

Bezpieczeństwo i ochrona danych pozostaje nadal głównym wyzwaniem dla rozwoju przetwarzania w chmurach obliczeniowych.

 
Więcej

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij