Reforma rynku audytorskiego w Unii Europejskiej | KPMG | PL

Reforma rynku audytorskiego w Unii Europejskiej

Reforma rynku audytorskiego w Unii Europejskiej

Parlament Europejski zatwierdził Rozporządzenie oraz Dyrektywę, których celem jest zreformowanie rynku usług audytorskich w Unii Europejskiej (UE)

Powiązane treści

Parlament Europejski

Zarówno jednostki zainteresowania publicznego (JZP) mające siedzibę w UE jak i spółki spoza UE posiadające unijne jednostki zależne muszą zmierzyć się z nowymi zasadami w zakresie obowiązkowej rotacji firm audytorskich czy też ograniczeniami w świadczeniu usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta. Dodatkowe obowiązki nałożone zostaną również na członków komitetów audytu. Przewidziano dwuletni okres przejściowy w zakresie stosowania nowych przepisów, co oznacza, że w 28 państwach członkowskich UE zaczną one obowiązywać w 2016 r. W związku z powyższym interesariusze już teraz powinni rozpocząć planowanie procesu wdrożenia nowych zasad. 

Dokument omawia przedmiotowe zmiany oraz prezentuje stanowisko KPMG w ich zakresie.

Publikacje z cyklu: Reforma rynku audytorskiego w Unii Europejskiej – co należy wiedzieć

Pakiet legislacyjny (PDF, 400 KB)

Publikacja prezentuje najważniejsze zmiany dotyczące rynku audytorskiego wynikające z nowych wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej.

Obowiązkowa rotacja firm audytorskich przez jednostki zainteresowania publicznego oraz przepisy przejściowe (454 KB)

Mandatory firm rotation for public interest entities and transition arrangements

Publikacja omawia zmiany w zakresie obowiązkowej rotacji firm audytorskich przez jednostki zainteresowania publicznego oraz przepisy przejściowe.

Ograniczenia w świadczeniu usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta jednostki zainteresowania publicznego (470 KB)

Restrictions on certain non-audit services to public interest entity audit clients

Publikacja omawia najważniejsze zmiany dotyczące ograniczeń w świadczeniu usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta jednostki zainteresowania publicznego.   

Raportowanie biegłego rewidenta (PDF, 447 KB)

Publikacja omawia zmiany wynikające z nowych wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej w zakresie raportowania biegłego rewidenta. 

Rola i obowiązki Komitetu Audytu oraz nadzór publiczny nad firmami audytorskimi (PDF, 531 KB)

Audit committee role, responsibilities and auditor oversight

Publikacja omawia zmiany wynikające z nowych wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu do roli i obowiązków Komitetu Audytu oraz nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij