Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce | KPMG | PL

Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce

Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce

Aż 78 % średnich i dużych firm w Polsce pracuje nad innowacjami, a 71 % firm wprowadziło w życie opracowywane innowacje. Stosunkowo rzadko są to jednak działania wielostronne, skupione na wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jedynie co czwarta firma aktywna innowacyjnie, swoje cele, plany oraz sposób prowadzenia prac nad innowacjami ujmuje w formalnej strategii innowacyjności. W praktyce firmy najczęściej kładą większy nacisk na przejmowanie najlepszych praktyk z rynku niż wypracowywanie zupełnie nowych rozwiązań. Z wyników badania ujętych w najnowszym raporcie KPMG „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”, wyłania się obraz polskiego biznesu znajdującego się w połowie drogi do innowacyjności, jednak stawiającego zdecydowane kroki naprzód.  

Kontakt

Doradca Zarządu

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

 Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce

Raport „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”, został oparty na badaniu średnich i dużych firm i jest kolejną publikacją KPMG poruszającą tematykę innowacyjności. Głównym celem badania było poznanie, jaki jest stopień zaawansowania przedsiębiorstw pod względem skali, zakresu i efektów działalności innowacyjnej. W raporcie zaprezentowano także rolę, jaką innowacyjność odgrywa w strategii i kulturze organizacyjnej firm, korzyści, jakie są dzięki niej osiągane oraz plany dotyczące innowacyjności na najbliższe lata. Badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku na próbie 487 działających w Polsce przedsiębiorstw zatrudniających minimum 50 osób.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Zapisz się teraz.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij