Private Equity | KPMG | PL

Private Equity

Private Equity

Zespół doradców KPMG dla sektora Private Equity wspiera klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Doradcy KPMG wspierają klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Wraz ze wzrostem atrakcyjności polskiego rynku dla funduszy Private Equity rośnie też zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo w tym zakresie. W odpowiedzi KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, składający się z specjalistów zakresu audytu, doradztwa finansowego, transakcyjnego, podatkowego i prawnego. Specjalistyczna wiedza oraz znajomość rynku Private Equity są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.

Dla funduszy Private Equity, które planują inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest pierwszym wyborem. Nasz kraj oferuje inwestorom dostęp do chłonnego rynku, jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w CEE, wykształcone ramy instytucjonalne wspierające działania inwestorów, ogromny potencjał konsolidacyjny w wielu branżach oraz nowoczesny i stabilny sektor bankowy. KPMG oferuje klientom z sektora Private Equity kompleksowe wsparcie, obejmujące doradztwo strategiczne, prawne, finansowe oraz podatkowe. Z sukcesem doradzaliśmy klientom zarówno w początkowym stadium realizacji inwestycji, jak i podczas procesu podnoszenia wartości i późniejszego wyjścia z inwestycji. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarach kluczowych dla sektora Private Equity. Dzięki temu pomagamy klientom w pełni wykorzystać potencjał, który drzemie w polskim rynku.

Kontakt

Raport: Rynek private equity w Polsce 2016

Wzrośnie liczba atrakcyjnych celów przejęć na polskim rynku.

 
Więcej

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Dla funduszy private equity w CEE, Polska jest krajem pierwszego wyboru.

 
Więcej

Partnerzy w rozwoju? Postrzeganie funduszy privat...

Wiele polskich firm rodzinnych jest atrakcyjnym celem dla funduszy private equity

 
Więcej

Sektor finansowy

KPMG jest jedną z wiodących firm świadczących profesjonalne usługi dla sektora finansowego

 
Więcej

Administracja publiczna

Dostarczanie najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

 
Więcej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij