Infrastruktura | KPMG | PL

Infrastruktura

Infrastruktura

Zespół doradztwa dla sektora infrastruktury pracuje nad dostarczaniem usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

Dostarczanie usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

Klientom publicznym i prywatnym realizującym inwestycje infrastrukturalne oferujemy wsparcie w definiowaniu inwestycji i zamawianiu usług realizacyjnych oraz zarządzania inwestycjami. Polityka i operacyjne zarządzanie majątkiem jest szczególnie ważne dla organizacji, w których nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania są znaczne, a realizacja strategii zależy od sprawności majątku.

KPMG oferuje właścicielom projektów wsparcie wiodącej praktyki, która ułatwia ciągłe doskonalenie nadzoru i procesów zarządzania projektami. Wspiera właścicieli projektów w ich obowiązkach dotyczących zarządzania kosztami, minimalizacji ryzyka i poprawy jakości realizacji programów lub projektów inwestycyjnych.

Proponujemy wsparcie zarządcze (procedury, standardy, ich wdrożenie oraz gotowe narzędzia audytowe) wspomagające inwestora/kierowników projektów w zarządzaniu, monitorowaniu i kontroli inwestycji.

W inwestycjach budowlanych narzędziem, którym KPMG posługuje się we wsparciu inwestora w zarządzaniu zakresem, kosztem, czasem i ryzykiem projektu, oferując usługi na etapach strategii inwestycyjnej i zarządzania, przygotowywaniu inwestycji i finansowaniu, kontraktowaniu, realizacji oraz zarządzaniu środkami trwałymi, jest Major Projects Advisory (MPA).

Światowe centrum kompetencyjne KPMG jest współautorem normy ISO 55xxx (bazującej na standardzie PAS 55). Dzięki stosowaniu standardów tej normy, firmy produkcyjne, których działalność oparta jest przede wszystkim na wykorzystaniu majątku, mogą osiągnąć korzyści związane z ograniczeniem ryzyka operacyjnego i podniesieniem efektywności wykorzystywanego majątku. Połączenie analizy ekonomicznej, danych techniczno-operacyjnych i analizy ryzyka, pozwala optymalizować nakłady na urządzenia produkcyjne i uzyskiwane z nich efekty na każdym szczeblu organizacji.

 

Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla sektora infrastruktury.

Raport: Buduj na technologii

Wykorzystaj technologię IT do poprawy rentowności i jakości projektów budowlanych

 
Więcej

Kontakt

Foresight. Edycja 45 - wrzesień 2016

Wyjście poza technologię w celu zwiększenia wartości długoterminowej

 
Więcej

Zarządzanie majątkiem w transporcie miejskim

Zgodnie z prognozami ONZ, do 2030 roku prawie dwie trzecie ludności na świecie będzie mieszkać w miastach.

 
Więcej

Administracja publiczna

Dostarczanie najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

 
Więcej

Rewitalizacja – buduj przyszłość na fundamentach przeszłości

Wiele miast w Polsce dotknęły konsekwencje przemian ustrojowych, powodujące przekształcenia struktury funkcjonalnej ich poszczególnych obszarów, wynikające m.in. z likwidacji wielu obiektów przemysłowych.

 
Więcej

Zarządzanie majątkiem dla zapewnienia dobrej wody

Woda jest jednym z podstawowych zasobów niezbędnych człowiekowi. Stale rosnące zapotrzebowanie na nią wymaga nieustannego prowadzenia działań związanych z gospodarką wodną.

 
Więcej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij