Administracja publiczna | KPMG | PL

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Każdego dnia dedykowany zespół ekspertów pracuje nad dostarczaniem najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

Dostarczanie najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

Nasza współpraca z administracją samorządową i rządową koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszymi klientami. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, atrakcyjność miast jako miejsc do życia i prowadzenia biznesu, w końcu wykorzystanie danych i narzędzi informatycznych do sprawniejszego zarządzania, to nasze przykładowe projekty.

Przed administracją publiczną różnych szczebli w różnych krajach na świecie stoją podobne wyzwania. Kwestie demograficzne, zmiany układu sił ekonomicznych i politycznych, dostęp do zasobów naturalnych, czy wykorzystanie nowoczesnych technologii – te same pytania zadają sobie liderzy we wszystkich krajach Europy, Ameryki czy Azji. Jak zapewnić wydolność systemu ubezpieczeń emerytalnych? Czy wydatki na aktywizację zawodową zapewniają specjalistów inwestorom i przedsiębiorcom w moim regionie? Jak zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji, zapewniając zadowolenie z obsługi wśród mieszkańców?

Projekty, które realizujemy dla naszych klientów, pozwalają na znalezienie praktycznych strategii postepowania i wdrożenie efektywnych rozwiązań w tym zakresie.


Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla administracji publicznej.

Brexit

Decyzja o wystąpieniu UK z UE spowoduje głęboką zmianę relacji prawnych.

 
Więcej

Kontakt

Raport: EU Funds in CEE. Progress Report 2007-2015

11 krajów CEE podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro

 
Więcej

Opłacalność spalania odpadów komunalnych

Zakaz składowania frakcji wysokokalorycznej (powyżej 6 MJ/kg suchej masy) spowoduje wzrost wolumenu odpadów przeznaczonych do spalenia

 
Więcej

Foresight. Edycja specjalna – styczeń 2016

Najnowsze wydanie magazynu KPMG Foresight jest poświęcone wyzwaniom dla sektora infrastruktury w 2016 roku. Prezentowane w nim światowe trendy mają realne odniesienie do naszych krajowych warunków.

 
Więcej

Infrastruktura

Dostarczanie usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

 
Więcej

Energetyka

Zespół doradców wspiera klientów we wszystkich obszarach ich działalności.

 
Więcej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij