Administracja publiczna

Administracja publiczna

Każdego dnia dedykowany zespół ekspertów pracuje nad dostarczaniem najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

Dostarczanie najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

Brexit

Decyzja o wystąpieniu UK z UE spowoduje głęboką zmianę relacji prawnych.

 
Więcej

Nasza współpraca z administracją samorządową i rządową koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszymi klientami. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, atrakcyjność miast jako miejsc do życia i prowadzenia biznesu, w końcu wykorzystanie danych i narzędzi informatycznych do sprawniejszego zarządzania, to nasze przykładowe projekty.

Przed administracją publiczną różnych szczebli w różnych krajach na świecie stoją podobne wyzwania. Kwestie demograficzne, zmiany układu sił ekonomicznych i politycznych, dostęp do zasobów naturalnych, czy wykorzystanie nowoczesnych technologii – te same pytania zadają sobie liderzy we wszystkich krajach Europy, Ameryki czy Azji. Jak zapewnić wydolność systemu ubezpieczeń emerytalnych? Czy wydatki na aktywizację zawodową zapewniają specjalistów inwestorom i przedsiębiorcom w moim regionie? Jak zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji, zapewniając zadowolenie z obsługi wśród mieszkańców?

Projekty, które realizujemy dla naszych klientów, pozwalają na znalezienie praktycznych strategii postepowania i wdrożenie efektywnych rozwiązań w tym zakresie.


Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla administracji publicznej.

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.

Kontakt

Raport: EU Funds in CEE. Progress Report 2007-2015

11 krajów CEE podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro

 
Więcej

Opłacalność spalania odpadów komunalnych

Zakaz składowania frakcji wysokokalorycznej (powyżej 6 MJ/kg suchej masy) spowoduje wzrost wolumenu odpadów przeznaczonych do spalenia

 
Więcej

Foresight. Edycja specjalna – styczeń 2016

Najnowsze wydanie magazynu KPMG Foresight jest poświęcone wyzwaniom dla sektora infrastruktury w 2016 roku. Prezentowane w nim światowe trendy mają realne odniesienie do naszych krajowych warunków.

 
Więcej

Infrastruktura

Dostarczanie usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

 
Więcej

Energetyka

Zespół doradców wspiera klientów we wszystkich obszarach ich działalności.

 
Więcej

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij