Wpływ konwencji MLI na sytuację polskich marynarzy | KPMG | PL
close
Share with your friends

Webcast: Wpływ konwencji MLI na sytuację polskich marynarzy oraz obowiązki agencji zatrudnienia

W lipcu 2018 roku weszła w życie wielostronna konwencja podatkowa MLI, która zmienia zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez marynarzy.

13.11.2018, 11:00 - 12:15, CET

Zarejestruj się

Wejście w życie konwencji MLI stanowi wyzwanie dla wielu osób mieszkających w Polsce, które uzyskują dochody zagraniczne, nakładając nieistniejący uprzednio, obowiązek deklarowania swoich dochodów w Polsce.

Podstawową zmianą wprowadzoną przez MLI jest zastąpienie stosowanej w wielu umowach o unikaniu korzystnej metody wyłączenia z progresją, metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Należy zaznaczyć, iż oprócz kwestii stricte związanych z wejściem w życie konwencji MLI, która zmieni metodę unikania podwójnego opodatkowania w wielu obowiązujących Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, z każdym rokiem wzmacnia się wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami członkowskim UE.

W dużej mierze wprowadzane zmiany ukierunkowane są na objęcie obowiązkiem podatkowym coraz szerszej grupy osób, które dotychczas nie były zobligowane do deklarowania swoich dochodów w Polsce. Automatyczna wymiana informacji podatkowych umożliwia uzyskanie przez polskie urzędy skarbowe informacji o zagranicznych dochodach marynarzy, mogąc stanowić przyczynek do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Wobec ugruntowującej się linii orzeczeń, szczególnego znaczenia nabiera poprawność opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy na jednostkach offshore, które nie przemieszczają się w transporcie międzynarodowym. Miejscem opodatkowania dochodów z tego tytułu jest państwo rezydencji lub państwo wykonywania pracy a nie jak dotychczas twierdzono miejsce faktycznego zarządu armatora.

REJESTRACJA

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Agenda

Zakres tematyczny

 • Rezydencja podatkowa w Polsce
 • Opodatkowanie marynarzy pracujących na statkach w ruchu międzynarodowym
 • Opodatkowanie marynarzy pracujących na innych statkach lub innych jednostkach pływających (np. platformach)
 • Praktyka organów podatkowych / orzecznictwo sadowe na przestrzeni ostatnich lat
 • Konwencja MLI i jej wpływ na obowiązki podatkowe w Polsce
 • Wymiana informacji pomiędzy władzami podatkowymi różnych krajów
   
Prelegenci Dodatkowe informacje

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby móc bezproblemowo brać udział w webcastach, Twój komputer powinien spełniać następujące wymagania:

 1. łącze internetowe o przepustowości: dla jakości LQ (Low Quality) – 500 kbps, dla jakości SD Standard Definition) – 1000 kbps, dla jakości HD (High Definition) – 2000 kbps
 2. otwarte porty: 80, 1935
 3. procesor klasy Pentium4 @ 2 GHz / 1 GB RAM
 4. karta dźwiękowa
 5. Adobe Flash Player w wersji co najmniej 11.1
 6. włączona obsługa ciasteczek i JavaScript w przeglądarce (Chrome, Opera 12+, Firefox, IE9+, Safari).

Aby przetestować konfigurację połączenia internetowego i komputera kliknij tutaj.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - webcasty.kpmg.pl

Powiązane treści