Wskaźniki efektywności funkcji zakupowej | KPMG | PL

Warsztat pt. „Wskaźniki efektywności funkcji zakupowej – jak mierzyć skuteczność procesu?”

Właściwie zdefiniowana struktura wskaźników KPI odzwierciedla cele strategiczne jednostki zakupowej i jej przełożenie na cele biznesowe.

27.07.2016 - 28.07.2016, 9:00 - 16:30, CET Warszawa, Polska

Właściwie zdefiniowana struktura wskaźników KPI odzwierciedla cele strategiczne jednostki zakupowej i jej przełożenie na cele biznesowe. Dla przedstawienia najlepszych praktyk w zakresu efektywności procesu i definiowania struktury KPI oferujemy Państwu warsztat, którego celem jest identyfikacja kluczowych wskaźników efektywności organizacji zakupowych i realizowanego procesu zakupowego.

Cel warsztatu

Praktyczny warsztat dostarcza wiedzy z zakresu przebiegu procesów zakupowych oraz odpowiadających im mierników efektywności. Kształci kluczowe kompetencje pracowników obszaru zakupów, wskazując na możliwości adresowania wyzwań w zakresie realizowanych procesów zakupowych oraz możliwości pomiaru wartości funkcji zakupowej w organizacji.

Dla kogo?

Warsztat kierowany jest do osób zainteresowanych pomiarem efektywności funkcji zakupowych, wyznaczaniem celów strategicznych obszaru oraz analizą najlepszych praktyk w zakresie zarządzania procesami zakupowymi.

Korzyści

  • identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie zarządzania procesem zakupowym na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym,
  • definiowanie produktów prac i poziomu zaangażowania na poszczególnych etapach procesu zakupowego,
  • umiejętność definiowania wskaźników efektywności funkcji zakupowej i wyznaczania ich poziomów zgodnie ze specyfiką organizacji oraz poziomem dojrzałości zakupowej,
  • przegląd stosowanych wskaźników efektywności obszaru zakupów z uwzględnieniem wskaźników efektywności procesowej i kosztowej,
  • wiedza praktyczna z zakresu budowania funkcji Controllingu zakupowego i monitorowania realizacji celów strategicznych obszaru.

Czas trwania i forma warsztatu

Warsztat dwudniowy uwzględniający ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Agenda
Dzień pierwszy
Przedstawienie uczestników i omówienie celów szkolenia 09:00 – 09:15
Rola funkcji zakupowej w organizacjach i oczekiwania głównych interesariuszy 09:15 – 10:15
Przebieg procesu zakupowego – poziom strategiczny 10:15 – 11:45
Przerwa na kawę 11:45 – 12:00
Przebieg procesu zakupowego – poziom taktyczny 12:00 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00
Przebieg procesu zakupowego – poziom operacyjny 14:00 – 15:00
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – produkty prac wybranych etapów procesu zakupowego 15:00 – 16:00
Q&A – sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30
Dzień drugi
Mierniki efektywności funkcji zakupowej w odniesieniu do efektywności procesowej i kosztowej 09:00 – 11:00
Przerwa na kawę 11:00 – 11:15
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – konstruowanie wskaźników efektywności i wyznaczanie ich wartości dla organizacji 11:15 – 12:15
Techniki pomiaru oszczędności zakupowych 12:15 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00
Mapowanie ryzyk związanych z procesem zakupowym i kluczowych czynników sukcesu dla projektów zakupowych 14:00 – 15:00
Raportowanie wyników obszaru zakupów i prowadzonych projektów 15:00 – 16:00
Q&A – sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30
Dodatkowe informacje

Rejestracja

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia poprzez system rejestracyjny, do którego link znajduje się tutaj.

2. Koszt rejestracji wynosi:

  • 1 700 zł + 23% VAT w przypadku rejestracji jednego przedstawiciela firmy
  • 1 600 zł + 23% VAT za osobę, w przypadku rejestracji dwóch przedstawicieli tej samej firmy
  • 1 500 zł + 23% VAT za osobę, w przypadku rejestracji trzech lub więcej przedstawicieli tej samej firmy
  • 4 200 zł + 23% VAT w przypadku rejestracji na pełny cykl 3 szkoleń (łącznie 6 dni szkoleniowych)

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KPMG zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Cichoń, T: +48 22 528 1508, e-mail: kcichon@kpmg.pl

Materiały powiązane