Warsztat pt. „Strategiczne zarządzanie dostawcami” | KPMG | PL

Warsztat pt. „Strategiczne zarządzanie dostawcami”

Zarządzanie bazą dostawców, ocena współpracy i ryzyk, a także budowanie relacji z kluczowymi kontrahentami

24.08.2016 - 25.08.2016, 9:00 - 16:30, CET Warszawa, Polska

Zarządzanie bazą dostawców, ocena współpracy i ryzyk, a także budowanie relacji z kluczowymi kontrahentami stanowi wyzwanie aktualne dla wielu organizacji. Wychodząc na przeciw trendom rynkowym, oferujemy Państwu praktyczny warsztat, którego celem jest rozpoznanie roli i identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie zarządzania dostawcami w ramach budowania strategicznej funkcji zakupowej w organizacji.

Cel warsztatu

Warsztat dostarcza popartej przykładami biznesowymi wiedzy z zakresu segmentacji i oceny wykonawców, technik pre-kwalifikacji, analiz standingu finansowego, a także budowania strategii zarządzania dostawcami. Kształci kluczowe kompetencje pracowników obszaru zakupów, wskazując na możliwości budowania realnej wartości dodanej dla organizacji w ramach współpracy z dostawcami i zawierania partnerstw strategicznych.

Dla kogo?

Warsztat kierowany jest do osób zainteresowanych technikami aktywizacji rynku, budowaniem strategii zarządzania bazą dostawców oraz skutecznym wdrażaniem usprawnień procesowych i kosztowych na ich podstawie (menedżerowie kategorii, kupcy).

Korzyści

  • identyfikacja najlepszych praktyk zakupowych w zakresie zarządzania dostawcami,
  • doskonalenie wybranych umiejętności twardych z zakresu analizy rynku dostawców,
  • umiejętność wyznaczania podstawowych wskaźników finansowych definiujący standing finansowy dostawców,
  • przegląd dostępnych rozwiązań i narzędzi umożliwiających efektywną segmentację, ocenę i pre-kwalifikację dostawców,
  • wiedza praktyczna z zakresu zarządzania dostawcami i budowania partnerstw strategicznych.

Czas trwania i forma warsztatu

Warsztat dwudniowy uwzględniający ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Agenda
Dzień pierwszy
Przedstawienie uczestników i omówienie celów szkolenia 09:00 – 09:15
Budowanie bazy dostawców i techniki segmentacji 09:15 – 10:15
Definiowanie KPI w zarządzaniu dostawcami 10:15 – 11:45
Przerwa na kawę 11:45 – 12:00
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – analiza rynku dostawców, techniki i źródła danych 12:00 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00
Rodzaje podstawowych analiz finansowych i źródła danych 14:00 – 15:00
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – analizy dostawców wybranych kategorii zakupowych 15:00 – 16:00
Q&A – sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30
Dzień drugi
Techniki pre-kwalifikacji i oceny dostawców 09:00 – 11:00
Przerwa na kawę 11:00 – 11:15
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – wskaźniki oceny dostawców w ramach wybranych kategorii zakupowych 11:15 – 12:15
Audyty dostawców i zarządzanie ryzykiem 12:15 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00
Techniki aktywizacji dostawców – rodzaje podejmowanych inicjatyw 14:00 – 15:00
Budowanie dokumentu strategii zarządzania dostawcą 15:00 – 16:00
Q&A – sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30
Dodatkowe informacje

Rejestracja

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia poprzez system rejestracyjny, do którego link znajduje się tutaj.

2. Koszt rejestracji wynosi:

  • 1 700 zł + 23% VAT w przypadku rejestracji jednego przedstawiciela firmy
  • 1 600 zł + 23% VAT za osobę, w przypadku rejestracji dwóch przedstawicieli tej samej firmy
  • 1 500 zł + 23% VAT za osobę, w przypadku rejestracji trzech lub więcej przedstawicieli tej samej firmy
  • 4 200 zł + 23% VAT w przypadku rejestracji na pełny cykl 3 szkoleń (łącznie 6 dni szkoleniowych)

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KPMG zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Cichoń, T: +48 22 528 1508, e-mail: kcichon@kpmg.pl

 

Materiały powiązane