Zarządzanie kategoriami zakupowymi | KPMG | PL

Warsztat pt. „Zarządzanie kategoriami zakupowymi – od analityki do skutecznego wdrożenia usprawnień”

Strategie zakupowe stale zyskują na znaczeniu jako krytyczny element zarządzania funkcją zakupową.

12.07.2016 - 13.07.2016, 9:00 - 16:30, CET Warszawa, Polska

Strategie zakupowe stale zyskują na znaczeniu jako krytyczny element zarządzania funkcją zakupową. Wychodząc na przeciw trendom rynkowym, oferujemy Państwu praktyczny warsztat, którego celem jest poznanie i umiejętne stosowanie narzędzi zarządzania kategoriami zakupowymi dla efektywnego wdrażania usprawnień procesowych i oszczędności kosztowych.

Cel warsztatu

Warsztat dostarcza wiedzy z zakresu kategoryzacji wydatków zakupowych, prowadzenia analiz wewnętrznych i zewnętrznych kategorii, a także doboru dźwigni optymalizacyjnych i skutecznej ścieżki wdrożenia usprawnień. Kształci kluczowe kompetencje pracowników obszaru zakupów, wskazując na możliwości budowania realnej wartości dodanej dla organizacji w ramach realizacji funkcji zakupowych.

Dla kogo?

Warsztat kierowany jest do osób zainteresowanych budowaniem strategii zarządzania kategoriami zakupowymi oraz skutecznym wdrażaniem usprawnień na ich podstawie (menedżerowie kategorii, kupcy, często także przedstawiciele jednostek biznesowych zaangażowani w opracowywanie strategii).

Korzyści

  • identyfikacja najlepszych praktyk zakupowych w zakresie budowania strategii zarządzania kategoriami zakupowymi,
  • doskonalenie wybranych umiejętności twardych z zakresu analizy wydatków zakupowych i potencjału rynku poszczególnych kategorii zakupowych,
  • przegląd dostępnych rozwiązań i narzędzi umożliwiających efektywne pozyskiwanie danych oraz ich analitykę,
  • umiejętność wyznaczania optymalnej ścieżki wdrożenia usprawnień i właściwego rozliczenia efektów finansowych,
  • wiedza praktyczna z zakresu zarządzania kategoriami zakupowymi omawiana w ramach analizy studium przypadku.

Czas trwania i forma warsztatu

Warsztat dwudniowy uwzględniający ćwiczenia indywidualne, grupowe oraz omówienie studium przypadku.

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Agenda
Dzień pierwszy
Przedstawienie uczestników i omówienie celów szkolenia 09:00 – 09:15
Techniki kategoryzacji wydatków zakupowych i sposoby wykorzystania 09:15 – 10:15
Rodzaje analiz wewnętrznych wydatków zakupowych 10:15 – 11:45
Przerwa na kawę 11:45 – 12:00
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – analizy wewnętrzne w ramach wybranych kategorii zakupowych 12:00 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00
Rodzaje analiz rynkowych w ramach kategorii zakupowych i źródła danych 14:00 – 15:00
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – analizy rynkowe w ramach wybranych kategorii zakupowych 15:00 – 16:00
Q&A – sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30
Dzień drugi
Dźwignie usprawnieniowe w kategoriach zakupowych 09:00 – 11:00
Przerwa na kawę 11:00 – 11:15
Ćwiczenie praktyczne i omówienie wyników – inicjatywy usprawnieniowe w ramach wybranych kategorii zakupowych 11:15 – 12:15
Sposoby pomiaru wdrażanych usprawnień 12:15 – 13:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 14:00
Ścieżki wdrożenia strategii zakupowych i techniki priorytetyzacji działań 14:00 – 15:00
Studium przypadku – omówienie kompletnej strategii zakupowej i ścieżki wdrożenia 15:00 – 16:00
Q&A – sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30
Dodatkowe informacje

Rejestracja

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia poprzez system rejestracyjny, do którego link znajduje się tutaj.

2. Koszt rejestracji wynosi:

  • 1 700 zł + 23% VAT w przypadku rejestracji jednego przedstawiciela firmy
  • 1 600 zł + 23% VAT za osobę, w przypadku rejestracji dwóch przedstawicieli tej samej firmy
  • 1 500 zł + 23% VAT za osobę, w przypadku rejestracji trzech lub więcej przedstawicieli tej samej firmy
  • 4 200 zł + 23% VAT w przypadku rejestracji na pełny cykl 3 szkoleń (łącznie 6 dni szkoleniowych)

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KPMG zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Cichoń, T: +48 22 528 1508, e-mail: kcichon@kpmg.pl

Materiały powiązane