Forum Zakupów Strategicznych - spotkanie II | KPMG | PL

Forum Zakupów Strategicznych - spotkanie II

Spotkanie poświęcone tematyce „Raportowania w zakupach – jak definiować i mierzyć efektywność funkcji z perspektywy interesariuszy wewnętrznych?”

02.06.2016, 10:00 - 14:00, CET Warszawa, Polska

Inicjatywa ma na celu stworzenie efektywnej platformy wymiany doświadczeń oraz dyskusji najbardziej aktualnych trendów i wyzwań w obszarze zakupów. Opracowując program i założenia funkcjonowania Forum, mamy nadzieję wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom zgłaszanym podczas spotkań z EIPM, jak i konferencji KPMG „Key Procurement Challenges – wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce”.

Forum Zakupów Strategicznych stanowi kwartalny cykl spotkań praktyków zakupowych prowadzonych przez ekspertów KPMG oraz EIPM. Do każdego spotkania przypisany został temat wiodący, który odzwierciedli najbardziej aktualne trendy w zarządzaniu obszarem zakupów. Podczas kolejnych spotkań poruszać będziemy m.in. następujące zagadnienia, wskazane przez Państwa w przeprowadzonej ankiecie:

  • Raportowanie w zakupach – pomiar efektywności funkcji zakupowej
  • Partnerstwa biznesowe – współpraca z partnerem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Zarządzanie talentami w zakupach
     

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Agenda

Drugie spotkanie Forum Zakupów Strategicznych poświęcone będzie tematyce „Raportowania w zakupach – jak definiować i mierzyć efektywność funkcji z perspektywy interesariuszy wewnętrznych?” Poza prezentacją możliwych rozwiązań zaprezentowane zostaną praktyczne case studies oraz wyniki badań globalnych adresujące najlepsze praktyki branży zakupowej. Znaczącą część spotkania planujemy także poświęcić na moderowane dyskusje w grupach praktyków. Współorganizatorami spotkania są KPMG w Polsce i European Institute of Purchasing Management (EIPM).

Prelegenci Dodatkowe informacje

Rejestracja
Do udziału w Forum Zakupów Strategicznych zapraszamy Dyrektorów Zakupów lub inne osoby zarządzające funkcją zakupową w największych organizacjach działających w Polsce.

Dla pokrycia kosztów administracyjnych związanych z organizacją spotkań została przewidziana opłata za uczestnictwo, uiszczana na rzecz EIPM w wysokości 650 PLN + VAT.

W celu rejestracji udziału, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 19.05.2016. Rejestracja prowadzona jest przez KPMG.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Forum Zakupów Strategicznych:
Katarzyna Cichoń, T: +48 22 528 1508, M: +48 734 122 843, e-mail: kcichon@kpmg.pl.