Spotkanie biznesowe Instytutu Komitetów Audytu | KPMG | PL

Spotkanie biznesowe Instytutu Komitetów Audytu poświęcone mapie ryzyka

Spotkanie dotyczy tworzeniu mapy ryzyka wraz z omówieniem praktycznych przykładów.

31.05.2016, 15:30 - 19:00, CET Warszawa, Polska

Podczas wydarzenia eksperci KPMG przedstawią uczestnikom proces tworzenia mapy ryzyka oraz omówią praktyczne przykłady w tym zakresie. Spotkanie odbędzie się 31 maja w Warszawie, w godz. 15:30 – 19:00.

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, komitet audytu monitoruje skuteczność procesu zarządzania ryzykiem. Jednym z przykładowych pytań jakie członkowie komitetu powinni zadawać członkom zarządu jest pytanie o istnienie mapy ryzyk i systematyczność oceny zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa.

Podczas seminarium eksperci udzielą odpowiedzi na pytania: jaka jest dokładnie rola komitetu audytu w tym procesie? Na czym polega istota mapy ryzyka i jakie zajmuje miejsce w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie? Ile ryzyk powinno znajdować się na takiej mapie i czy wszystkim ryzykom poświęcać jednakową uwagę? Jakie mierniki sukcesu przypisać członkom zarządu w tym kontekście? Jaki związek mają ryzyka zidentyfikowane na mapie ryzyk z ryzykami identyfikowanymi przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego oraz treść nowej opinii z badania?

Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Agenda
 • 15:30 - 16:00 - Rejestracja i kawa powitalna
 • 16:00 - 18:00 - Część merytoryczna
 • 18:00 - 19:00 - Dyskusja przy lampce wina i poczęstunku w formie bufetu
   

Szczegóły:

 • Data:
  • 31 maja 2016
 • Miejsce:
  • Restauracja Amber Room, al. Ujazdowskie 13, Warszawa
 • Organizator:
  • KPMG w Polsce
Prelegenci Dodatkowe informacje

Organizatorem wydarzenia jest KPMG w Polsce.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim a udział w nim jest bezpłatny.

Spotkanie skierowane jest do członków Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest potwierdzenie udziału na adres: komitetyaudytu@kpmg.pl nie później niż do 24 maja 2016 r. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Stępniewską (tel.: +48 22 528 1049).