Andrzej Tajchert | KPMG | PL

Andrzej Tajchert

partner, Management Consulting

KPMG w Polsce

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w tym we wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze finansów, kadr i płac, logistyki i produkcji, zarówno po stronie producentów oprogramowania, jak i po stronie klientów, oraz w zarządzaniu działami informatyczymi i dużymi zespołami wdrożeniowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prowadzi projekty dotyczące zarządzania transformacją organizacyjną i procesową wynikającą ze zmiany narzędzi informatycznych oraz pojawieniem się nowych technologii cyfrowych, jak również audyty problematycznych projektów informatycznych i wdraża programy naprawcze. Bierze udział jako biegły w licznych przetargach prowadzonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych. W KPMG od 2004 roku.

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister inżynier, Politechnika Warszawska

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij