Łukasz Staniak | KPMG | PL

Łukasz Staniak

menedżer, Cyberbezpieczeństwo, Dział usług doradczych

KPMG w Polsce

Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce jak i za granicą. Łukasz prowadzi również zajęcia z zakresu cyber bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych na studiach podyplomowych na warszawskich uczelniach oraz aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z cyber bezpieczeństwem w Polsce.

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister inżynier, Inżynierskie zastosowanie informatyki, Politechnika Lubelska

  • Studia Podyplomowe, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

  • ISO 27001 Information Security Management System Auditor/Lead Auditor

  • Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg normy ISO 27001:2005

Uprawnienia

  • CISM (Certified Information Security Manager)

  • CISA (Certified Information Systems Auditor)

  • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

  • OSCP (Offensive Security Certified Professional)

  • CEH (Certified Ethical Hacker)

Specjalizacje

  • Przeglądy bezpieczeństwa systemów IT oraz OT

  • Testy penetracyjne infrastruktury

  • Red Teaming

Publikacje
Pokaż więcej
Związany z
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij