Agnieszka Gawrońska-Malec | KPMG | PL
close
Share with your friends

Agnieszka Gawrońska-Malec

dyrektor, doradztwo, zarządzanie ryzykiem nadużyć

KPMG w Polsce

Agnieszka jest odpowiedzialna za rozwój usług dochodzeniowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce. Zespół jest częścią praktyki zarządzania ryzykiem nadużyć firmy doradczej KPMG na terenie Europie Środkowej i Wschodniej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów śledczych. Prowadziła również wiele przeglądów procedur wewnętrznych i mechanizmów kontrolnych spółek z punktu widzenia ich oceny pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć. Wspierała różnego typu firmy i organizacje w procesie projektowania i wdrażania programów zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności ryzyka nadużyć. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu wsparcia kancelarii prawnych w sporach odszkodowawczych i procesach dotyczących nadużyć gospodarczych. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Agnieszki obejmuje badanie sprawozdań finansowych, prowadzenie analiz finansowych, sporządzanie wycen oraz przygotowywanie restrukturyzacji przedsiębiorstw z różnych sektorów. Agnieszka jest prelegentem na licznych konferencjach poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych w Polsce a także autorką publikacji na ten temat. Podczas pracy w innej firmie z tzw. Wielkiej Czwórki przeprowadzała ogólnopolskie badanie dotyczące zagadnienia etyki i nadużyć w największych polskich przedsiębiorstwach. Jest także współautorką raportów jakie powstały po tych badaniach, a także współorganizatorem konferencji (w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz licznych prezentacji jakie odbyły się na ten temat w firmach Top 500.

Edukacja i kwalifikacje

  • Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Zarządzanie, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia

  • MBA, Center for Economic Research, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia

Uprawnienia

  • Certyfikowany Biegły Rewident (ACCA)

  • Certyfikowany Audytor Wewnętrzny

  • Certyfikowany Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij